— 2 min read

Effektstyrning - erfarenheter och utblickar

Read 681 times

Nästan 40 personer  trotsade den härliga sommarvärmen för att nätverka med andra som jobbar praktiskt med Effektstyrning. Två timmar med berättelser från projekt och utblick till omvärlden och sedan  mingel stod på schemat för detta nätverkstillfälle.

20140610_171806 (1)

Björn Hagström, Örebro kommun och e-delegationen,  berättade om Örebro kommuns resa i Effektstyrning från 2006 till idag. Från ett behov av att bygga en riktigt bra  medborgarwebb, över ett projekt för ett socialt intranät, till dagens tanke om att Effektstyra alla utvecklingsinsatser. Några av erfarenheterna:

  • När man har gjort intervjuerna har man kunskaper om vad som är viktigt som inte verksamheten har. Det finns alltid några i verksamheten som tror att det är viktigast att vara på första sidan, men när man berättar om användarnas verkliga behov blir det uppenbart att annat är viktigare.
  • Viktigt med ansvariga i verksamheten. "Vi hade hjälp i våra första utvecklingsinsatser men problemet är ju  att viktig kunskap försvinner med konsulterna, det går inte (och man ska inte sikta mot) att skriva ned allt i Effektkartan.  Idag tänker vi att vi ska Effektstyra alla våra utvecklingsinsatser och att vi skaffar oss 3-4 Effektstrateger som kan coacha andra. Vi vill ha eget kunnande och behålla kompetensen hos oss."
  • Det fungerar toppen att använda Effektkartläggning även till annat än digitala lösningar. Örebro kommun har bland annat använt Effektkartläggning för att beskriva ledarskapsutvecklingsprocessen, Lagen om Valfrihet (LOV).
Anders Härén berättade om det stora verksamhetsprojekt som Mitt Media startade 2012 med syfte att byta ut publiceringsplattformen. I backspegeln var det alldeles för många nya komponenter i projektet: de valde att effektstyra, att jobba agilt och att använda Gira för första gången. Anders rekommenderar ändå Effektstyrning,  och när han summerar de viktigaste erfarenheterna så nämner han:
  • prioriteringen, värdet av att veta att vissa funktioner är viktigare än andra och varför. Och den möjlighet som det ger att med självförtroende  kunna välja ut funktioner som ger en produkt som är minsta möjliga, men ändå skapar ett verkligt värde, det man kallar Minimum Viable Product, MVP
  • riktningen, att ha en gemensam bild av vart vi vill nå. I ett större utvecklingsprojekt är det nödvändigt, det finns så många val att göra och det räcker att någon stark person börjar ifrågasätta för att skapa mycket prat, om man inte har målen, behoven och den tänkta verksamhetsnyttan klar för sig
  • att faktiskt ha koll på vilka effekter vi vill nå, och att kunna mäta dem. " Jag har jobbat i många projekt, men vi har aldrig tidigare kunnat mäta under tiden och efter leveranserna", säger Anders
I projektet samlades funktionskrav in på mer traditionellt sätt. Anders reflekterar över att de traditionella funktionskrav främst tenderar att bli det man i Kano-modellen ser som baskrav, alltså sådant som användarna ser som självklarheter och tillför litet värde, medan de krav man finner i Effektkartan är mer innovativa. Anders ger också  ett viktigt tips till andra: gå kursen i Effektkartläggning, och gör det innan du startar projektet. "Vi gick kursen mitt i arbetet och hade kunnat jobba smartare om vi gått tidigare", säger Anders.

Ingrid Domingues, författare till boken Effektstyrning av IT och en av inUse-grundarna,  summerade vad som hänt senaste åren inom Effektstyrning och gjorde också en utblick i omvärlden. Hon berättade om små justeringar i själva modellen som alla syftar till en sak - att få bättre uttrycksmedel för att beskriva användningsperspektivet och användarnas behov. "Då vi kan förstå de verkliga behoven kan vi vara riktigt innovativa", säger Ingrid. Hennes utblick summerade en konvergens som nu man kan se inom management, marketing och agilrörelsen mot ett perspektiv där konsumenten har makten och där de som utvecklar tjänster måste förstå och styra mot att kontinuerligt leverera värdefulla tjänster. Ingrid berättade vidare att en ny bok med arbetsnamnet "Effektstyrning i praktiken" är på väg  innan året är slut.  En bok för praktiker, med tips och praktikfall.

Minglet var intensivt och flera kände att det fanns så mycket att prata om och för lite tid. Så...nästa gång ser vi till att det finns mer tid för diskussioner!

bild 4 kopia bild 5 kopia