— 1 min read

Effektstyrning ger win-win på Unionen 

Read 851 times

– Effektstyrning som metod tar hänsyn till de interna och externa parterna, säger Marika Modin på Unionen, som menar att både användarna och de som har interna intressen i webbplatsen får sina behov uppfyllda – en win-win helt enkelt

Fackförbundet Unionen har arbetat med Effektkartläggning®, och till viss del effektstyrning, i flera år. Det var fem år sedan som förbundet gjorde en första Effektkartläggning för unionen.se och efter det har man arbetat med metoden i många webbprojekt man dragit igång.

Marika Modin är numera tjänstedesigner på Unionen och har tidigare haft andra roller. dels förvaltningsledare för flera av förbundets webbplatser, och utvecklingsansvarig för unionen.seEffektstyrning har varit metoden för att skapa en riktigt bra helhetsupplevelser för användarna.

– Vi utgår inte ifrån en plattform, eller enbart en sajt när vi ska åstadkomma en förändring utan jobbar för att se helheten och vad kunden vill ha. För att nå dit jobbar vi med en kombination av effektstyrning och service design.

Arbetar iterativt

En lärdom från att ha arbetat med metoden under några år är att Effektkartan, när den är färdig, inte är något som man gör i en förstudie och sedan släpper. För Unionen handlar det om att använda den och effektstyrning aktivt i förvaltningen.

– Vi gör kontinuerliga avstämningar och analysarbete med användarna som utgår från våra effektmål. Med hjälp av insikterna så prioriterar vi utvecklingsåtgärder, först i prototypform och sedan med användningstester, säger Marika Modin.

Bra metod för internt arbete

Men hon lyfter även fram de positiva sidorna med effektstyrning som metod eftersom att den tar hänsyn till alla parter.

– Effektstyrning som metod tar hänsyn till de interna och externa parterna. Både användarna och de som har interna intressen i webbplatsen får sina behov uppfyllda, det blir en win-win helt enkelt, säger Marika på Unionen.

2 framgångsfaktorer för Unionen

  • Att göra kvalitativa analyser som bas för Effektkartläggningen. Har man en bra, kvalitativ, gedigen analys som bas så håller den länge. Det är också enda sättet att verkligen få reda på vad användarna vill. Alla förställningar, tankar eller åsikter, om vad användarna vill ha suddas ut med en sådan på plats.
  • Kombinera Effektstyrning med andra metoder för att skapa en ännu bättre helhetssyn. På unionen kombinerar man med service design för att skapa ännu vassare lösningar.

Läs mer om våra kurser i Effektartläggning.