— 1 min read

Elaka personor och sociala nätverk: IA Summit08

Read 258 times

Evil_persona - En sak jag märkt, konstaterade Miles Rochford från Nokia i London, är att alla personor vi sätter ihop alltid är så reko. Men det finns onda människor. Sociala nätverkoch sociala media var, föga förvånande, i fokus för flera föreläsningar. Miles föreläsning Designing for the social: Avoiding anti-social networks handlade om vikten av att designa sociala sajter så de inte försätter oss i socialt pinsamma situationer. Finns det till exempel "artiga" sätt att tacka nej eller nonchalera en inbjudan från någon som vill ha oss till "vän" på en nätverkssajt (som Facebook)? Och kan man designa dem så att de är harmlösa, även om illasinnade personer försöker dra fördel dem? Dennis Schleicher visade hur sociala media online kan dra lärdomar från Placemaking - konsten att  bygga sociala mötesplatser i den verkliga världen: Project for Public Spaces arbetar med en mycket användar-driven, bottom-up, demokratisk metod som var mycket tilltalande och tillämpbar.