— 1 min read

En dag för diabetikerna

Read 766 times

Tre digitala lösningar för diabetiker blev resultatet av inUse CSR-arbete 2014. Målet med de tre koncepten är att göra livet lite enklare för de som drabbats av sjukdomen.

I höstas samlades vi på inUse för att under ett dygn försöka göra världen lite bättre genom att dela med oss av vår kunskap till en förening. Denna gång ville vi stötta Stockholms diabetikerförening.

Målet med dagen var att ta fram ett antal digitala lösningar med potentialen att höja livskvaliteten för de som får diabetes, dessa visioner skulle Stockholms diabetikerförening sedan kunna ta vidare i egen regi.

Föreningen gav oss också fyra utmaningar med på vägen, gap som de ville att vi skulle fylla: att den drabbade skulle bli ägare av den egna sjukdomsbilden, att öka livskvaliteten, att stötta föräldrar till barn med diabetes samt att hitta former för ett digitalt nav och forum som kunde föra samman drabbade, föräldrar och vårdpersonal.

50 specialister arbetade intensivt i elva grupper, på det som vi internt kallar för designdygnet, för att ta fram förslag på tjänster och produkter.

Tre skisser

Engagemanget på designdygnet i oktober var stort och ur workshopen kom många bra idéer. Efter det renodlades koncepten och kokades ner till tre visioner som alldeles nyligen presenterades för Stockholms diabetikerförening.

– Vi hade tagit fram tre konceptuella slides som representerar en framtidsvision och bidrar till alla de mål som diabetikerföreningen gav oss i oktober, berättar Patrik Vikner, User Experience Strategist på inUse.

Se helheten

Ett av de tre exemplen är visionen #dethandlarommig: En tjänst som ska ge den drabbade bättre förståelse för hur saker runtomkring påverkar det dagliga livet.

– I dagsläget har många av apparna på marknaden mycket fokus på värden och mätdata. Men vi ville skapa ett koncept där vi hjälper folk att se sina värden i ett sammanhang – i det större perspektivet. Där både kost, resor, aktiviteter och värden skapar en helhetsbild som kan hjälpa den med diabetes till en höjd livskvalitet, berättar Patrik Vikner.

Ännu mer om satsningen kan du läsa om på föreningens webbplats. 

Varje år gör vi på inUse en heldags-satsning på csr-arbete. År 2013 jobbade vi med Barncancerfonden, vem som blir vår partner för år 2015 är ännu inte beslutat.