— 1 min read

En gemensam bild

Read 468 times

En starkt bidragande orsak till att många IT-system inte riktigt blev "som det var tänkt" beror på kommunikationsproblem. De inblandade har helt enkelt svårt att skapa en gemensam bild av systemet. Det är inget nytt, alla känner till det, och någon (har glömt vem) har till och med gjort en rolig bild som beskriver dilemmat (klicka på bilden för att se hela).

Gungan_2

Det jag tycker är så märkligt är att så få verkar förstå vad lösningen är. Skapa bättre beskrivningar. Rita gungan!

Hur kan vi förvänta oss att alla inblandade skall få samma bild av vad som skall byggas om när den vanligaste artefakten för denna sorts specifikation är ett textbaserat användningsfall ala RUP (Rational Unified Process)? Nej, den enda artefakt som kan skapa en gemensam förståelse för hur systemet skall se ut och fungera är en Interaktionsdesign. En specifikation som beskriver både priciper och detaljer kring hur användaren kan interagera med systemet eller produkten. Det tar inte längre tid, och det blir bättre.

Fram för rikare och mer välillustrerade specifikationer!

/Johan Berndtsson