— 1 min read

Engadget skriver öppet brev till Palm - och får svar!

Read 217 times

Peter Rojas, Ryan Block och Joshua Topolsky på Engadget skrev för en vecka sedan ett öppet brev (eller en uppmaning till en intervention) till Palm. Brevet handlar om Palms Smartphoneserie Treo och hur de har halkat efter, både hård- och mjukvarumässigt, men också estetiskt.

Två dagar senare fick de svar av Ed Colligan som är CEO på Palm ... även om det givetvis inte gav några direkta löften om förbättring.

Intressant läsning icke desto mindre ...

/Jon Karlsson