— 1 min read

Enkät om resor i kollektivtrafiken

Read 638 times

Hur upplever du informationen om resor i kollektivtrafiken?

Var med i vår undersökning om resvanor i vardagen. Om du uppger din emailadress kan du vinna två biobiljetter!

Syftet med undersökningen är att samla synpunkter och åsikter om resevanor och trafikupplevelser i samband med World Usability Day

Resultatet kommer att användas för att lyfta fram dina och andra resenärers behov, idéer och för att kunna ge konkreta förslag till politiker och transportföretag.

Svara på enkäten >>