— 3 min read

”Enorm resurs att få vara i det här gänget”

Read 837 times

Att få till super-helhetsupplevelser och få med hela organisationen. Det strävar alla efter. Så det gäller att ha koll på Service Design. – Många problem spänner över på systemnivå, det är sällan begränsat, säger Gabriella Rubin, Service Designer på inUse, och lärare för kursen Service Design. 

Vi börjar med att få med alla på tåget, vi frågar Gabriella vad Service Design, eller Tjänstedesign, egentligen är.

– Det handlar om att designa helhetsupplevelser, och att de stöds av det som ligger bakom – att organisationen är med, att allting hänger samman.

– Man har sett att det inte funkar så bra att bara fokusera på en kontaktpunkt, som en hemsida eller en app. Det är såklart jättebra om den är bra men om massa andra saker inte funkar är det strunt samma om appen är fantastisk. Saker måste hänga ihop. Man tänker ju inte bara på att det var lätt att köpa biljetten för att man ska tycka att en resa var bra.

– Det kräver att hela organisationen är med, så som Service Designer behöver man dels jobba med ledningen, men för framtagandet av en ny tjänst eller förändringen av en tjänst, så behöver man också få till samarbetet med dem som arbetar operativt eller som möter kunder eller patienter i sin vardag. 

Gabriella Rubin till höger.

När nåt är i ropet, blir det ofta också en del missförstånd om vad det innebär, är det så med Service Design?

– Service Design är detsamma som Tjänstedesign men på svenska kan Service Design föra tankarna till service som den man får på restaurang och då blir det ju fel…

– Och så är det uppfattningen att det kanske bara handlar om research, den första delen, men precis som alla anda designprocesser så finns det ju en fortsättning – vi kan vara med och skapa och implementera det som är nytt och stödja hela vägen. 

– Ytterligare en missuppfattning är det bara är lika med Service Blueprint och Customer Journey. Det är visserligen två verktyg som bär på många av principerna som Service Design innebär – men man kan göra hur många kartor man vill, men om man inte har kunskapen om vad man gör med det så hjälper inte det. Det gäller att ta det vidare. 

Så det gäller att se till helheten, få till det nya eller förändringen. 

Det sitter ihop med Business Design?

– Där har inUse en styrka – att vi har en styrka inom business-sidan. Vi kan se till hur det ska gå runt också, ekonomiskt eller i andra termer. Det är en viktig kompetens att ha med. 


Kurs i Service Design

 

På inUse Academy ger vi kursen Service Design. Det finns goda anledningar att gå den.

– För att få praktisk erfarenhet. Vi lärare är praktiker, vi är inte akademiker, så kursen visar hur man faktiskt jobbar i projekt med Service Design. Vi håller den på en nivå som är relevant för många som är nya på området.

– Man får prova på saker. Vi använder riktiga, realistiska case som man kan relatera till, tjänster som folk använder i sin vardag. Där lär man sig och sen kan man tillämpa detta på den egna organisationen eller affären. Casen kan innehålla den komplexitet som tjänster ofta innebär. 

– I nästa kurs har vi ett case – som inte är enkelt – men som kan peka på att det är för att visa parametrar som är komplexa. Att det är ett stort system, pengapressande, att man har många underleverantörer eller liknande. Detta kan man överföra till  – “Hur kan vi förhålla oss till detta i vår tjänst?”.

Kursen ger dig alltså grunderna. Och erfarenheter i massor. 

– I kursen så har vi bra setting, ett lämpligt antal deltagare så folk kan räcka upp och säga “Jag jobbar med detta. Och vi har testat att göra si och så, men det funkar inte, hur kan vi göra?”. Dels vi som leder kursen kan ge våra bästa tips och erfarenheter, men såklart också deltagarna, eftersom alla som är där jobbar med nån tjänst på nån nivå. Så det är en enorm resurs att få vara i det här gänget i två dagar. 

– Det finns enormt mycket – det också det som Service Design handlar om, att ta in andras perspektiv och lära sig av andra och samarbeta.

Anmäl dig till Service Design-kursen här!


Vi avslutar med en trendspaning. 

– AI kommer såklart påverka, och påverkar redan. Det gäller att förstå vidden och bredden och ta med det i tänket, i helheten. Vi har flera på inUse som är experter inom området.

– Och med de utmaningar som vi alla står inför, med klimatförändringar och klimathot, står vi inför en ökad tjänstefiering, servitization. Vi måste tänka nytt på hur vi levererar saker – att ha mer livscykeltänk, även om det skulle vara en fysisk produkt. På samma sätt måste vi jobba inom till exempel kollektivtrafik, få till de mer sömlösa systemen. Där också den fysiska kontexten – staden eller landsbygden – fortsätter att bli ännu viktigare.