— 3 min read

Ett första steg mot färre skitsystem

Read 327 times

Jonas Söderström har oftast haft anledning att rasa mot arbetslivets skitsystem. Men nu finns det – som omväxling – i alla fall något att fästa ett visst hopp vid. På uppdrag av arbetsmiljöorganisationen Prevent har han tagit fram ett verktyg för bättre digital arbetsmiljö.

Boka en föreläsning med Jonas Söderström!

– På senare tid har jag ibland inlett mina föreläsningar med en bild av någon i ett demonstrationståg, någonstans, som håller upp ett plakat med ”I can't believe I'm still protesting this shit”. Så har det känts ibland, skrattar Jonas Söderström, som är en av inUse mest anlitade föreläsare.

Men under 2017 har Jonas arbetat tillsammans med arbetsmiljöorganisationen Prevent för att ta fram det som länge saknats: ett verktyg för att göra riskbedömningar av digitala lösningar. Sedan i oktober finns det live i en första version: Inför rätt IT.

– Det är faktiskt lag på att man ska göra så kallade riskbedömningar inför förändringar av arbetsmiljön. För alla andra branscher och verksamheter finns det sådana verktyg och checklistor sedan länge. Om man ska skaffa en ny borrmaskin eller betongblandare, eller byta kontorsmiljö, kollar man om det kan innebära någon typ av risk.

– Men allt detta har saknats helt för IT och digitala system.

Foto: Lars Lundqvist

I jobbet att ta fram Inför rätt IT utgick man ifrån de checklistor som inUse Sara Lerén i ett pilotprojekt tagit fram för Göteborgs stad. Tillsammans med professorerna Bengt Sandblad från Uppsala och Anna-Lisa Osvalder från Chalmers har Jonas byggt ut Göteborgs tre checklistor till åtta. Bland annat har det tillkommit en checklista om ledningens ansvar, och en som är riktad direkt mot utvecklare – båda med syftet att göra dem medvetna om arbetsmiljö, och om vad lagen kräver.

Förutom checklistor finns också en faktadel, som beskriver problem och tänkbara lösningar på ett kortfattat sätt.

Dessutom finns ett antal scenarier där det är tänkt att människor ska känna igen sig, och varifrån de kan hämta argument: som ”Jag är IT-projektledare, ska jag behöva tänka på en massa arbetsmiljökrav?”, eller ”Vi i ledningen har förstått att vi borde ta tag i IT-arbetsmiljön … men hur gör vi?” eller  ”Jag är beställaransvarig när vi ska upphandla ett nytt IT-system”.

Unik möjlighet
Det har i och för sig även tidigare funnits samlingar av råd och tips om hur man utvecklar eller upphandlar bättre IT-system. Men det finns två saker som gör den här lösningen unik, framhåller Jonas Söderström:
– Dels är det kopplingen till lagen. Att vi kan visa att  dåligt fungerande digitala system faktiskt inte är tillåtna, enligt arbetsmiljölagen. Det ger vår krav nya muskler.
– Det andra är att det här verktyget riktas till en hel kår av människor som redan jobbar med arbetsmiljö: hela landets alla skydds- och arbetsmiljöombud. Digital arbetsmiljö och krav på bättre IT kommer in i ett sammanhang där man är van att ställa krav, där det finns ett etablerat arbetssätt, och klara mandat. I alla fall i många fall.
– Visst, man ska vara medveten om att arbetsmiljöarbetet inte överallt är så väloljat och väletablerat som man skulle önska. Men, framhåller Jonas, med det här verktyget har vi alla fall har bättre förutsättningar än någonsin tidigare att få resultat.
Verktyget Inför rätt IT premiärvisades på mässan Gilla Jobbet i oktober 2017. Därifrån finns en film där Jonas pratar digital arbetsmiljö

Projektet fortsätter dock. Våren 2018 ska verktyget visas på en turné runt om i landet: i Umeå, Falun, Göteborg och Malmö.

Utbildning och rutiner – två utmaningar
Jonas Söderström ser två stora utmaningar i det kommande arbetet. Det första är att nu få in digital arbetsmiljö i de grundläggande utbildningarna av skydds- och arbetsmiljöombud. Det skulle ge dem bättre förutsättningar att använda verktyget.
– Det saknas helt idag. Finns inte med överhuvudtaget. 
– När jag själv gick en sådan grundläggande utbildning drabbades typiskt nog kursledaren av att hennes digitala utrustning för att visa film inte funkade... Och hon stönade "så här är det hela tiden", märkbart stressad över att vi satt 30 elever och väntade på att hon skulle få igång den.
Den andra utmaningen är att klara ut vem som i varje givet fall ska ta bollen när man identifierat problem i den digitala arbetsmiljön. Om en fläkt inte funkar eller en maskin behöver skyddsanordningar är det oftast klart vem som har ansvaret. Men för IT finns sällan klara rutiner. Är det IT? HR? Upphandlingsavdelningen?

Jonas har en modell för att sortera problemen, som också pekar ut vilka som troligen har ansvaret. Den visar på tre aspekter av problem: tekniska, användbarhetsmässiga och verksamhetsmässiga:

tre aspekter på digitala arbetsmiljöproblem

Projektet fortsätter

– Det jag är lite missnöjd med, är att vi inte fick in ett tydligt effekt-resonemang i verktyget, säger Jonas.

– Egentligen är det ju så att man bara kan värdera problem och risker i förhållande till de nyttor och möjligheter ett verktyg också skapar. 
Men alla sådana här verktyg har vissa element av kompromiss. Prevent ägs av gemensamt av arbetsgivare och fack i den privata sektorn. 
– Förhoppningsvis kan vi jobba vidare i den riktningen. 
– Vi har i alla fall nu gjort något troligen världsunikt. En pionjärinsats att vara riktigt stolt över.

Boka en föreläsning med Jonas Söderström!