As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 1 min read

Ex-jobbarna i full fart på inUse

Read 1511 times

inUse satsning på studenter pågår för fullt. Ni kanske minns att vi sökte examensarbetare i höstas, och nu har vi flera som är i full gång. – Vi ser projektet på inUse som en konkret möjlighet att experimentera med designmetoder och testa den teori och praktik vi har samlat på oss under utbildningen, säger Lars Stenstadvold, en av ex-jobbarna.

Vi växer och utvecklas – se vilka tjänster inUse erbjuder just nu!

Varje inUse-kontor i Sverige har ex-jobbare knutna till sig denna vår. Tre examensarbeten med totalt fyra studenter. 

Vi har Isabella Koniakowski, som studerar kognitionsvetenskap vid Linköpings Universitet, hon handleds av Nils-Erik Gustafsson på Stockholmskontoret. ”Dissecting the registration”, heter projektet. 

– Jag undersöker hur man på bästa sätt kan utforma validering i registreringsprocesser. Detta genom att utveckla prototyper med olika sorters validering, för att sedan testa dessa med eye tracking. Genom att titta på hur många gånger testdeltagare tittar tillbaka på de olika områden som ges feedback på, och efteråt kvalitativt undersöka deras upplevelser, kommer jag förhoppningsvis se vilka av de olika feedbackteknikerna som fungerar bäst, säger Isabella Koniakowski.

Lars Stenstadvold och Felix Löf – som båda studerar interaktionsdesign vid Malmö Högskola och handleds av Staffan Schröder i Malmö – utforskar hur vi internt på inUse kan skapa ”emotionella band” eller ”spontant utbyte” mellan kontoren. ”Window to another place”, heter arbetet.

Interaktiv teknik förverkligar

– Det handlar framförallt om den icke arbetsrelaterade kontakten mellan de olika kontoren. Projektet handlar om att förstärka den sociala närvaron på den fysiska kontorsplatsen och hur interaktiv teknik kan förverkliga det, säger Lars Stenstadvold.

De har i åtanke att det är en speciell miljö de rör sig i.

– Vi är medvetna om att vi designar för designer och därför tillämpar vi ett användarcentrerat förhållningssätt där vår målgrupp har möjligheten att påverka sin egen arbetsmiljö, säger Felix Löf.

Den fjärde studenten är Marie Schnell som läser Informationsteknologi – User Experience Design vid Högskolan i Skövde. Hon handles av Tomas Andersson i Göteborg.

– Vad är det som gör att resultatet från en användarstudie ibland bara ligger och samlar damm hos kunden och inte används som det var tänkt? Det ska jag ta reda på. Jag ska hitta framgångsfaktorerna bakom en lyckad leverans av user research, med fokus på förstudien, säger Marie Schnell.

– Jag har också sett att det finns en vetenskaplig kunskapsbrist på området. Mycket har skrivits om metod och genomförande, men inte om själva leveransen av upptäckterna. Så det här blir mitt bidrag till forskningsområdet.

Det är spännande områden och ex-jobbarna har visat stort driv så här långt. Vi ser framemot att fortsätta följa dem i deras arbete.

Vi växer och utvecklas – se vilka tjänster inUse erbjuder just nu!