— 2 min read

Från yttre rymden till saluhallen i Göteborg - inUse testar Leap Motion

Read 399 times

Att teknik kan läsa av våra kroppars rörelser är ingen nyhet. Många har prövat att dansa framför ett XBOX eller luft-bowla med ett Wii. Det som gör Leap Motion till en intressant sensor är att den kan känna av hur händer och fingrar rör sig med en relativt hög noggrannhet. Vilka styrkor och svagheter finns med den nya tekniken? Hur skulle vi kunna använda den framöver?

För att lära oss mer lät vi på inUse ett tiotal personer på stan använda Google Earth för att navigera från yttre rymden ner till saluhallen i Göteborg. Här kommer några snabba reflektioner.

”Hjälp! Hur ska jag hitta Sverige då?”

Genom att observera deltagarna och lyssna till deras kommentarer/reflektioner kunde vi bland annat konstatera att många deltagare hamnade i ett okontrollerat ”snurr-läge” och hade svårt att stoppa detta. En användare kompenserade t.ex. för detta genom att låsa armbågen mot kroppen, och istället för att röra handen, gunga sakta med hela kroppen, och böja på knäna för att kontrollera rörelsen.

 

”Det här va väldigt svårt!”

Vi upptäckte även att ”pausa”-läget (knuten hand) användes flitigt av de flesta deltagare när det gick för fort och blev okontrollerat. Ett intressant beteende var att de knöt och öppnade handen långsamt så att det inte skall gå så fort. Leap-sensorn har dock bara lägena "ser fingrar" och "ser inte fingrar", så det försiktiga öppnandet av handen fick ingen effekt. Det blir här uppenbart att just kombinationen Leap Motion och Google Earth inte fullt ut tar vara på handens fingerfärdighet, utan istället sköts rörelserna av axlar, armbåge och handled.

Eftersom de flesta deltagare, till en början, hade väldigt svårt att identifiera de olika manövreringsgesterna fick de använda sig av trial-and-error och testa sig fram. Kommentarerna ”Hur kommer jag närmare då?” och ”Hur får jag den att inte bara snurra?!” är bra exempel på den typ av frågor som deltagarna ställde sig.

Efter en stund ökade dock graden av kontroll och rörelserna blev mer uppenbara. För de deltagare som körde fast prövade vi att introducera några olika metaforer, så som "tänk att din hand är en helikopter " eller "du styr en kamera" vilket hjälpte en aning, men inte fullt ut.

Sammanfattningsvis, det som från en början verkade vara ett verktyg för naturlig och intuitiv interaktion kräver trots allt ganska mycket inlärning. Begreppet "intuitivt" används ofta lättvindigt. Man glömmer lätt att all interaktion någon gång lärts in. Att LEAP motion läser av handens rörelser behöver inte innebära att det går snabbare att lära sig än att flytta på en mus, tvärtom är det ju många fler dimensioner att lära sig hantera.

Det slutgiltiga betyget från deltagarna var överlag - ”Kul, men svårt”, vilket är en positivt då det lockar till fortsatt användande av verktyget. Leap Motion är ett spännande steg i rätt riktning när det kommer till gestbaserad handinteraktion för framtidens inmatningsverktyg. Några av de användningsområden som skulle kunna funka bra är t.ex.:

  • att utföra enklare och sällan förekommande rörelser (för att undvika förslitningsskador) när man arbetar,
  • att fånga upp kommunikation via teckenspråk som kräver en väldigt exakt igenkänning av finger- och handrörelser,
  • att fjärrstyra av fysiska objekt som "kräver" rörelse i alla leder,
  • samt naturligtvis för spel- och underhållningsapplikationer.
Hur tänker du kring Leap Motion och andra gestbaserade användargränssnitt? Vad tror du att vi kommer att se under de kommande 2-3 åren?