— 1 min read

Gör en insats för miljön - avbeställ din telekatalog

Read 211 times

TelekatalogerI år delas 5,5 miljoner telefonkataloger ut. Rätt onödigt va?

Många väljer idag att leta efter telefonnummer via Hitta eller Eniro. Kanske skulle det räcka att trycka 1 miljon kataloger till de som behöver. Telefonkatalogen belastar miljön helt i onödan, både vad gäller transporter och pappersförbrukning.

"Eniro Sverige använder ca 8500 ton telefonkatalogpapper vilket motsvarar ca 5700 ton färskfiber (30 % DIP returpapper och 4 % fyllmedel borträknat) vilket blir 0,02 % av Sveriges årliga avverkningar." - Fakta kring Eniros pappersförbrukning

Gå till Eniros webbplats och avbeställ din telefonkatalog. Det tar bara en minut.

Fram till förra fredagen var det enbart 3.500 personer som hade avbeställt sin katalog under 2007. Om vi hjälps åt kanske vi kan nå 100.000 innan årsskiftet? Och varför inte 1.000.000 under nästa år?

/Funda Denizhan

PS. Tack till Fredrik Wass på Bisonblogg för fotot! DS.