— 1 min read

GradUX 2.0 - Vår nya studentsatsning

Read 846 times

De senaste åren har vi på inUse gjort en stor satsning för att utöka vårt utbyte och samarbete med Universitet och Högskolor runt om i landet. Vi har gjort detta både för att ge tillbaka till de utbildningar som många av oss själva gått, men också för att hitta nya förmågor som brinner för UX lika mycket som vi. 

Vi har lärt oss en massa under denna tid och har med vår nyvunna kunskap beslutat oss för att vidareutveckla upplägget inför 2019. Tidigare har vi erbjudit ex-jobbsmöjligheter på våren och öppnat upp för ansökningar till vårt trainee-program – GradUX – som startat efter sommaren. Inför nästa år kommer detta att förändras.

Vi kommer fortfarande att erbjuda ex-jobb under våren, men skillnaden är att du som student behöver göra ditt ex-jobb med oss för att ha möjlighet att komma in på vårt trainee-program. Man kan se det som att vi kombinerar både ex-jobb och trainee-tjänst för att skapa GradUX 2.0. Ex-jobben kommer att vara konkreta projekt, oftast tillsammans med någon av våra kunder, eller internprojekt hos oss på inUse. Ex-jobben kommer att vara design-fokuserade och innehålla flera av de grundläggande element (user research, wireframing, prototyping, användningstest, m.m.) som en UX-designer skall behärska. Vi kommer såklart att se till så att de akademiska kraven på ex-jobbet uppfylls som en del av detta.

Under ex-jobbets gång kommer de studenter som antas att få möjligheten att delta i utbildningsblock (wireframing, prototyping, user research, användningstest) för att få en djupare inblick i hur vi på inUse jobbar inom dessa område.

Efter avslutat ex-jobb kommer vi, utifrån rådande förutsättningar, erbjuda plats på vårt trainee-program till några av de antagna studenterna. Det finns ingen garanti för att en plats på trainee-programmet bara för att man gjort sitt ex-jobb med oss. Allt är beroende på hur många platser vi ser att vi kan erbjuda efter sommaren 2019.

Detta är ett utbildningsupplägg som riktar sig till studenter som drömmer om att jobba som UX-designers, som vill ha praktisk erfarenhet från riktiga projekt och som vill lära sig hantverket från oss på inUse.

Är du intresserad? Ansök idag!