— 1 min read

Grundläggande guide i digitalisering – del ett i en trilogi

Read 1511 times

Digitalisering är inget du väljer, utan en samhällsförändring. På samma sätt som industrialiseringen förändrade vårt sätt att bo och leva, så betyder digitalisering att vardagen förändras för oss alla. Ingrid Domingues ger en kort genomgång i tre delar: Grundläggande guide i digitalisering, detta är första delen.

Här hittar du inspirationsföreläsningar av inUse-folk!

Vardagen förändras för alla genom digitaliseringen. Men låt oss börja från början. Vad ÄR digitalisering egentligen?

SAMR-modellen ger en bra första grund som förklaringsmodell. Den har fyra nivåer:

  1. Ersätta – tekniken används för något som vi redan gör. Digitaliseringen påverkar inte vad som görs, bara hur det görs. Istället för att läsa boken i pappersutgåvan, kan vi nu läsa den på en läsplatta. Istället för att skriva inköpslista på papper gör du det på telefonen.
  2. Förenkla – digitalt stöd används för processer som också var möjliga utan digitalt stöd, men som nu resulterar i färre fel, är snyggare, levereras snabbare eller liknande. Vi behöver nu inte gå till bokhandeln för att köpa boken utan kan få den direkt till läsplattan. Boken själv kommer ihåg var du slutade. Du kan få förslag från tidigare inköpslistor.
  3. Förändra – digitalt stöd används för att påverka hur tjänster, processer och verksamheter genomförs. Det blir inte bara enklare utan också effektivare, säkrare, snabbare eller roligare. Du kan spara understrykningar och anteckningar i dina lästa böcker och du får möjlighet att fritt söka i din samlade kunskap. Din inköpslista håller reda på vilka varor som kan ta slut hemma hos dig inom närtid.
  4. Omdefiniera – digitalt stöd gör det möjligt att göra saker som tidigare inte var möjligt. Nu behöver du inte kunna läsa för att tillgodogöra dig bokens innehåll, den kan läsas upp närhelst du vill. Din inköpslista lämnar förslag på recept som ligger i linje med att du vill äta mindre kolhydrater.

Digitalisering handlar alltså om att skapa värde.

Andra delen av trilogin kommer snart här på bloggen. ”Digitalisering för att skapa värde”.

Ingrid Domingues

Här hittar du inspirationsföreläsningar av inUse-folk!