As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 2 min read

Guide till Inkluderande design

Read 4924 times

All design har potential att inkludera eller exkludera användare. Ju fler användare som exkluderas, desto mindre blir nyttan för verksamheten. Inkluderande design gör det möjligt att inkludera fler och skapa mer nytta genom ökad förståelse för mångfalden hos användarna. Mångfald kan till exempel yttra sig som varierande förmågor, behov och drivkrafter som vi måste ta hänsyn till i vår design.

Med hjälp av Inkluderande design kan vi främja innovation och maximera verksamhetseffekterna genom att skapa mer nytta för fler. Det är relevant för alla som designar och utvecklar hållbara produkter och tjänster och kan appliceras på allt ifrån digitala verktyg till fysiska platser.

För dig som vill veta mer om Inkluderande design finns mycket material att ta del av, och här har jag listat mina bästa tips på bra resurser att ta del av för att lära sig mer.

Introduktion

Oavsett om du föredrar att läsa en bok, titta på en föreläsning eller engagera dig i ett kunskapsspår finns det goda förutsättningar till lärande. 

Hjälp på vägen

När du behöver hjälp med en praktisk fråga eller tillgång till bra verktyg och resurser kan jag tipsa om följande sidor.

  • Webbriktlinjer har ett brett utbud av bra material och tips på bra tjänster.
  • Med Chrome-pluginen Funkify kan du testa hur din webbsida upplevs av personer med olika funktionsvariationer och få tips på vad som kan åtgärdas för att förbättra tillgängligheten.
  • Två bra sidor med designmönster för Inkluderande design är Inclusive Components och eBay Mind Patterns.
  • Behöver du statistik för att motivera Inkluderande design har Funka bra material.
  • The a11y project har många bra How-to:s och smarta tips.

Guider till regler och ramverk

Utvecklingen av regler och ramverk för tillgänglighet går långsamt men säkert framåt och bra guider till de senaste uppdateringarna hittar du på dessa sidor.

Inspiration från andra

Det finns gott om verksamheter att inspireras av för lyckat arbete med Inkluderande design, några av dem är:

Blandat

Sist men inte minst tre blandade nedslag i den Inkluderande designens fantastiska värld.

Och vill du veta mer om Inkluderande design får du gärna kontakta mig, jag nås på sara.leren@inuse.se.