As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 2 min read

700 anledningar att älska Effektkartläggning

Read 6608 times

Sedan 2007 har vi utbildat fler än 700 härliga personer i Effektkartläggning. Här delar några kursdeltagare med sig av sina mest värdefulla insikter från kursen.

Kursen Effektkartläggning i praktiken handlar om hur du kravställer nyttan för båda användare och verksamhet. Istället för att fokusera på skall-krav som man tror att verksamheten behöver lär vi ut hur man styr kraven mot den effekt som ska uppnås – alltså nyttan!

Här är hur några tidigare kursdeltagare ser att Effektkartan gör nytta hos dem.

Åsa Skagerhult, informatiker och utvecklingsledare i Region Östergötland, samlade tio personer som gick en hemma hos-kurs i ”Effektkartläggning i praktiken”. Tio personer som berör kring 1100 anställda som jobbar inom regionen med ”allt som inte är vård”: HR, teknik, ekonomi, bygg, fastighet, verksamhetsutveckling, e-hälsa, systemutveckling, teknik, IT-förvaltning…

– Vården är en komplex verksamhet som är svår att få grepp om, vad som hänger ihop, hur det hänger ihop och därmed var gränserna går i våra uppdrag. Det är dessutom lagstyrt det vi gör, så det är mycket att förhålla oss till, nationella och internationella riktlinjer som också måste ingå, säger Åsa Skagerhult.

– Om man visualiserar problemrymden i en effektkarta så blir det lättare att förhålla sig till vad man håller på med. Det hjälper oss att prioritera målgrupper. För det är för svårt att bara läsa textdokument. 

 

Marcus Larsson arbetar som verksamhetsutvecklare på Umeå Energis koncernstab.

– Kursen satte fingret på ett problem, något som saknades i alla de projekt jag arbetat i och det var just ordet effekt. Det är stor skillnad på att ”utveckla ett intranät” kontra att åstadkomma effekt och nytta i ett intranätsprojekt.

Marcus har tagit fasta på de kunskaper han fick med sig från kursen och arbetat in metoden i hur hela organisationen nu jobbar i förändringsprojekt.

– Alla större initiativ, där någon vill ha hjälp med att nå en effekt, genomför vi i programform och de startas alltid med att definiera effektmål. Att alltid utgå ifrån ”vad vi behöver åstadkomma för att ha lyckats” är ett bra angreppssätt, menar Marcus Larsson.

Bra grundmetodik

Effektkartläggning kräver inga förkunskaper men vid varje kurstillfälle finns det nästan alltid några som redan tidigare har varit i kontakt med arbetssättet. Annette Öberg, ansvarig för UX och digital design på Skandia och Maria Egonsdotter, webbansvarig på SCB, var två av dem.

– Eftersom analys av frågorna varför, hur och vad är en viktig förutsättning för att lyckas i såväl stora som mindre UX-uppdrag ville jag skaffa mig en bra grundmetodik att utgå ifrån. Effektkartläggningen börjar nu bli ett naturligt inslag när vi diskuterar nya uppdrag, berättar Annette Öberg.

Hjälper pedagogiken

Maria Egonsdotter på SCB tror att Effektkartläggning hos dem kan bidra till ett mer strukturerat sätt att dokumentera och visualisera arbetet.

– Jag tror också att vårt arbete med webben kommer att bli enklare att förstå för andra. Vi är en stor organisation på SCB med över 1 500 anställda. Där är den pedagogiska delen, att kunna visa på större nytta genom att nå våra utpekade effekter, mycket viktig. Alla medarbetare får bättre förståelse för varför man prioriterar vissa saker, berättar Maria.

Efter kursen har hon fått en djupare och mer tydlig bild av vad Effektkartläggning är, och vad det inte är:

– Det var befriande för mig att man inte måste göra allt i en specifik ordning, jag kan börja med det jag vet om i min organisation och det gör att arbetet blir både skarpare och tydligare.

På väg att bli naturligt inslag

Det stämmer in även på Annette Öbergs tankar. Hon blev lugnad av det faktum att metoden kan vara precis så enkel eller komplicerad som man vill göra den.

– Effektkartläggning börjar bli ett naturligt inslag när vi diskuterar nya uppdrag på Skandia. Ambitionen är att framöver alltid göra en effektkartläggning på övergripande eller mer detaljerad nivå, beroende på uppdragens storlek och karaktär.

Läs mer om Effektkartläggning i praktiken eller Effektkartläggning - grundkursen. Du hittar mer info om båda våra kurser här