— 2 min read

Gå hem med en Effektkarta i handen

Read 1226 times

Kursen Effektkartläggning i praktiken är vår mest handgripliga kurs i metoden någonsin. Resultatet är en skarp Effektkarta där du lär dig metoden från ax till limpa.

Kursen går över tre dagar. Detta för att du ska få tid att verkligen arbeta med metoden.

– Fokus ligger på hantverket – att du vill lära dig göra Effektkartor helt enkelt. Många som går kursen har tidigare erfarenhet av att använda och kanske även ta fram en Effektkarta. Men man kan gå kursen utan någon förkunskap, säger Mikael Sköld, en av inUse mest erfarna lärare.

Så här ser upplägget för dagarna ut:

Dag ett: verksamhetsmål och intervjuförberedelser

Den första dagens förmiddag består av en introduktion till Effektkartläggning och att välja ett projekt att jobba med på kursen. Deltagarna kommer överens om ett gemensamt problem. Allra bäst är det om det är någon konkret idé som någon av deltagarna redan tänkt en del på och som de andra i gruppen åtminstone har en uppfattning om. 

Under tidigare kursomgångar har grupper till exempel angripit brister i produkter och verksamhetssystem som någon i gruppen själva varit med och tagit fram. Eller riktat in sig på mer allmänna frustrationer som bättre bokningar i vården, mer mänsklig tidrapportering eller bättre utnyttjande av kollektivtrafiken i Sundsvall. Det finns en bred mängd problem som Effektkartläggning kan användas på, så fort det handlar om att stödja eller förändra mänskligt beteende.

När deltagarna valt sitt case formulerar de ett första utkast av Effektkartan med ett effektmål som ger fokus och en hypotes om vilka användare som är relevanta.

Under eftermiddagen är det dags för teori och tips om hur man gör användarintervjuer. Deltagarna förbereder egna intervjuer inför dag 2. Dessutom avslutas dagen med en pilotintervju för att testa upplägget.

I bästa fall finns det några dagar mellan den första kursdagen och de andra två – vi har lite olika upplägg beroende på om vi genomför en öppen kurs eller hemma hos en kund – då finns det extra tid att göra relevanta användarintervjuer som hemläxa. Och att smälta alla intryck från dag 1.

Dag 2: användning

Den andra dagen ägnas åt att analysera de genomförda intervjuerna och modellera användare. Gruppen får nya insikter som ställer utkastet till effektmål och användare i nytt ljus. Hypotesen slipas och användarna blir konkreta och prioriteras i flera praktiska övningar som bygger på varandra. Dagen avslutas med en presentation och reflektion över arbetet hittills.

Dag 3: lösning och sammanhang

På sista dagen används kunskapen om verksamhetens mål och användarnas behov för att diskutera vilka funktioner och egenskaper den tänkta lösningen ska ha. Effektmålet återbesöks en tredje gång och görs mätbart med en mätplan. Eftermiddagen ägnas åt att bredda perspektivet och sätta Effektkartan i ett sammanhang med andra relevanta modeller. Grupperna kan exempelvis komplettera sin Effektkarta med en kundresekarta, Business Model Canvas eller en storyboard.
Kursen avslutas med en redovisning av projektet med feedback och reflektion.

– Det är kul att följa grupperna under designprocessen från utforskande till allt spetsigare beskrivning av idén. Och det är fascinerande hur väl deadlines fungerar för att grupperna ska komma vidare i processen, att få ner sina antaganden på papper där de kan bli synliga och diskuteras, säger Mikael Sköld.

– Och det sätter naturligtvis extra värde att få göra det på riktigt. Det är inga fiktiva eller tillrättalagda exempel, utan deltagarna skulle verkligen kunna jobba vidare med det veckan därpå om de vill. Och jag rollspelar gärna en frågvis chef eller varför inte riskkapitalist när jag lyssnar på slutpresentationen, ler Mikael Sköld. Det får dem att verkligen att spetsa sina argument med hjälp av effektkartan!

Vill du gå kursen Effektkartläggning i Praktiken? Ta en titt på nästa kurstillfälle den 24 maj.