— 1 min read

Hur bygger vi framtidens platser med människan i fokus?

Read 861 times

En snöig novembermorgon samlade vi på inUse tillsammans med Preera 35 personer i Göteborg, som alla var nyfikna på att ta reda på just det. Det börjar med att ta reda på vad som ger mening för människor.

– I takt med att digitaliseringen genomsyrar allt i samhället, förändras våra förväntningar och attityder. Helhetsupplevelsen skapas redan av flera olika aktörer, men är idag ofta fragmenterad. Genom att förstå vilket värde ni kan leverera till slutkund, kan ni mobilisera er för att göra det tillsammans, berättade Pontus Wärnestål, Director of Service Design. 

– Och samtidigt som allt blir digitalt, blir den fysiska kontexten allt viktigare. Det gäller att hitta samspelet däremellan, och förstå hur de nya tjänster vi skapar kan ge effekter för såväl individ och organisation som samhället i stort, förklarade Emma Estborn, affärsansvarig för Human Spaces.

Men det är först när vi tar reda på hur behoven och utmaningarna ser ut, som vi förstår vad vi behöver göra och möjliggöra tillsammans. Samtalet fortsatte därför i smågrupper med allt från fastighetsutvecklare till parkeringsbolag och kulturbesöksmål. Det formulerades insikter, frågor och tankar om vad vi kan göra för att arbeta mer med ett utifrån-och-in-perspektiv i stadsutveckling. 

Några av frågorna som lyftes var:

  • Hur skapar vi lösningar som funkar över olika generationer och funktioner?
  • Vi har försökt fråga vad folk vill ha, de vet ju inte det, så hur tar vi reda på det?
  • Hur kan vi förstå all den data om människors beteenden som vi redan har?
  • Hur nyttjar vi de ytor i staden som frigörs när vi transporterar oss på nya sätt?

– Gör mer av kvalitativa studier som verkligen går på djupet med människors förväntningar, attityder och drivkrafter. Det är där de långsiktiga värdena som låter oss designa hållbart finns, sa Pontus. 

– Och med participatorisk tjänstedesign får ni välgrundade beslut och förankringen på köpet, fortsatte Emma.

– Samverkan är uttjatat men helt väsentligt, menade My Ekrelius på Preera. 

Läs gärna mer om vårt område Human Spaces? Eller boka en workshop för att idegenerera och konceptualisera hur ni kan skapa framtidens platser med människan i fokus!