— 1 min read

Hur länge skulle vi klara oss utan nätet?

Read 209 times

"Krisberedskapsmyndigheten konstaterar vidare att många samhällsaktörer anser att det i dag inte finns några alternativ till att använda internet i verksamheten...

- Det svenska samhället har kommit en bra bit på vägen mot att bli helt beroende av internet för att våra vardagsliv ska fungera."

Så skriver Krisberedskapsmyndigheten i årets genomgång av den så kallade informationssäkerheten i Sverige.

Hur länge skulle vi klara oss utan nätet - rent personligt?

13 hushåll i USA stängde - som ett experiment - av nätet i två veckor. Ben Jacobsen gjorde en djupstudie av hur det påverkade dem.

I juni kommer han till Malmö och pratar om  "The Impact of the Internet on Everyday US Life" på konferensen "From business to buttons".

Det är bara ett av de många intressanta  seminarierna och föreläsningarna på konferensen, som hålls den 14-15 juni. Se till att inte missa den!

Dels är den ett bra tillfälle för användbarhetsmänniskor att träffas.

Men framför allt att  därför att vi med konferensen kan sända ett kraftfullt budskap till hela it-branschen om vikten av att skapa bättre it-produkter - och hur man gör det!