— 1 min read

Hur stort ska ett tecken vara?

Read 1175 times

Hur stort ska ett tecken vara för god läsbarhet? Det är lite grand som att fråga ”hur långt ska ett snöre vara?”, men det finns rekommendationer att ta fasta på.

God läsbarhet kräver inte bara god kontrast mellan bakgrund och text, utan även tillräckligt stora tecken. Men hur stort behöver då ett tecken vara?

Svaret finns i en internationell standard från 1992, ISO 9241–3, Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) – Part 3 Visual display requirements. Där rekommenderar man en synvinkel på 20–22 bågminuter. (En bågminut är 1/60 grad.) Teckenhöjden beror naturligtvis också på läsavståndet, och om detta är A blir formelsambandet teckenhöjden H = alfa x A / 57,3 (med alfa i grader och H och A i centimeter).

Betraktningsavstånd och teckenhöjd

Om man siktar på det som ISO-standarden föreskriver, 20–22 bågminuter, betyder detta:

Synavstånd    Teckenhöjd
30 cm              2 mm

50 cm              3 mm

70 cm              4 mm
 
Man brukar anse att normalt läsavstånd för böcker är cirka 40 cm och för traditionella bildskärmar 60–70 cm. En mobiltelefon eller surfplatta läser man kanske så nära som 20–30 cm.