— 1 min read

Ingenjörsspråk

Read 224 times

Målgruppsanalyser är något jag gör ofta i mitt arbete. Vanligtvis innefattar dessa en kombination av observationsstudier och kontextuella intervjuer. Syftet är naturligtvis att få en bättre förståelse för den situation som det nya IT-systemet skall användas i, och hur olika människor kommer att interagera med systemet. 

När man som utomstående får inblick i nya verksamheter är det ofta slående hur olika språket används. Nyss kom jag i kontakt med en mycket ingenjörstung verksamhet, där allt från väggdekorationer till kommunikation andas teknik och akronymer. Se bara på detta automatiska frånvaromeddelande som jag fick till svar på ett av mina e-postmeddelanden:

Spraket_forandras_1   

Att uttryckligen behöva tala om att det är frågan om ett "live"-möte, indikerar det (verkliga) förhållandet att möten i denna organisation vanligtvis sker via telefon eller video. Tidsangivelser anges med veckonummer, vilket inte är så konstigt eftersom det är en europeisk organisation. Vad som däremot är slående är att dagar anges med veckonummer kolon dagnummer. "w641:4" är alltså "torsdag i vecka 41 år 2006", eller annorlunda uttryckt, "torsdagen den 12/10 2006".

Kul! Möjligen kan man ha invändningar mot att problem kan uppstå vid kommunikation med människor på andra sidan atlanten, eftersom de vanligtvis betraktar söndagen, och inte måndagen, som veckans första dag... men, såsom vardandes ingenjörer kommer de då säkert att hänvisa till avsnitt 4.2.7 i personalhandboken, där just detta sätt att beskriva tid definieras in i minsta detalj. ;-)

/Johan Berndtsson