— 1 min read

Ingrid på Ekonomistyrningsforums Controllerdag

Read 793 times

Ingrid pratar på Controllerdagen i Stockholm som arrangeras av Ekonomistyrningsforum nästa vecka. 

"I många företag och myndigheter är IT sedan länge en av de allra största kostnadsposterna. Projekt för att ändra verksamheten medför satsningar på nya informationssystem - eller är det tvärtom? Ändå vittnar många om hur nyttan av projekten inte belyses tillräckligt för att kunna realiseras som avsett. Det gäller också den löpande användningen av system: uppdrag till IT (intern eller outsourcad) och uppföljning av användbarhet och nytta för pengarna. Vad kan controllers göra?"

I sessionen "Styrning av IT - Ansvar och Nytta" medverkar också Erik Palmén, chef IT planning and control på Nordea och Nils-Göran Olve, Linköpings Universitet.