— 1 min read

Inkluderande design

Read 685 times

Har du någon gång tvekat om du skulle klicka i ”kvinna” eller ”man” i ett formulär på webben? Varit osäker på om du skulle gå in på damernas eller herrarnas toalett? Att vara transperson innebär att man inte identifierar sig med den klassiska uppdelningen av kön som antingen kvinna eller man, man kan t.ex. vara transsexuell vilket innebär att könet man är född med inte stämmer överens med könsidentiteten. Facebook har under lång tid fått kritik från amerikanska HBTQ-aktivister för att man tidigare endast kunde välja mellan ”Female” och ”Male” när man skapade ett nytt konto. Efter att ha samarbetat med sina kritiker lanserade man nyligen en rejäl förändring som gör att man nu har inte mindre än 56 olika könstillhörigheter att välja mellan. Det är också möjligt att ändra könstillhörighet för ett befintligt konto och styra vilka kontakter man vill ska kunna se ens val och inte. Hen P4Man kan också göra som Radio P4 Göteborg, som i lyssnarenkäter har alternativen ”Han”, ”Hen” och ”Hon” att välja mellan. Det är ett enkelt sätt att uftorma en enkät till att bli mer inkluderande, de som inte kan eller vill definiera sig som han eller hon kan istället bocka i hen. Andra som går i bräschen är Rädda barnens ungdomsförbund som nyligen genomförde en aktion för att synliggöra behovet av könsneutrala toaletter. Nathalie Söderberg berättar i intervjun: ”Vi vet att det finns ett behov av könsneutrala toaletter. I dag kan inte alla människor gå på toaletten och känna sig trygga och bekväma. Det är onödigt när det är lätt att byta ut skyltarna.” Det finns ingen bra statistik över hur många transpersoner som finns, men varje år byter ca 50 personer kön i Sverige och ungefär 5-7 % av alla barn och unga har ett könsöverskridande beteende som gör att deras föräldrar kontaktar sjukvården för att få råd (källa). Klart är att detta är en utsatt grupp, och att inkluderande design är ett enkelt sätt att göra deras vardag en smula lättare.