As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 1 min read

Inkludering, automatisering och utanförskap

Read 1477 times

Det finns många skäl till att arbeta aktivt med inkluderande design för webben, inte minst för att följa FN:s konventioner om mänskliga rättigheter men också för att undvika digitalt utanförskap.

I år är det 20 år sedan internet slog igenom ordentligt. 1 februari 1995 var Alexander Bard med i TV4Nyheterna där han förutspådde att ”fysisk kontakt kommer att finnas kvar, men allt det andra kan man ta via nätet”. Internets utbredning har gjort mycket för att göra information tillgänglig för fler, men man skulle med relativt små medel kunna inkludera ännu fler.

Några som försökt förutspå vad som kommer att hända de närmsta 20 åren är Stiftelsen för strategisk forskning, som förra året publicerade en skrift med titeln Vartannat jobb automatiseras inom 20 år – utmaningar för Sverige. Den stora skillnaden från tidigare automatisering av arbete är att det nu även är intellektuellt arbete som automatiseras, inte bara manuellt arbete. Digitaliseringen har en viktig roll i denna utveckling vilket också beskrivs i filmen Humans need not apply.

Det råder inga tvivel om att utanförskap är extremt dyrt, oavsett om man mäter i pengar eller i mänskligt lidande. Om webben fortsätter att exkludera personer med annorlunda funktionsuppsättningar finns en överhängande risk för ett dubbelt utanförskap både från arbetsmarknaden och det digitala samhället.

De goda nyheterna är att information och verktyg för tillgänglighetsanpassningar finns lättillgängliga på webben, t.ex. 11 olika gratisverktyg eller filmer från kursdagen om tillgänglig webb som anordnades av E-delegationen, Post- och telestyrelsen och Användningsforum. Behöver ni hjälp med att testa tillgängligheten i användartester är ni välkomna att kontakta oss på inUse.