— 3 min read

Internet of everything – information nu och i framtiden

Read 853 times

I samband med From Business to Buttons höll flera av talarna workshops. Från Avi Itzkovitch workshop fick vi denna reflektion om tre sätt att överföra information, som Avi kallar pull, push och ambient.

När radion och TV gjorde entré i våra hem, stod de för en enkelriktad kommunikationsväg, men de fångade och trollband oss. Sedan kom Internet. Du var tvungen att knappa in långa URL-er för att hitta något, men det fanns å andra sidan en ständigt ökande mängd information att hitta. Bilder. Videos. Och radio och TV fick flytta med.

Efter en tid började de uppkopplade enheterna kunna ta egna initiativ för att ge dig information som (de trodde) du ville ha. Vi kan kalla de här två sätten att sprida information för pull – när du hämtar själv – samt push; när du får informationen till dig. Vi är nog många som känner igen att det lätt blir ett överflöd av pip och blinkningar när våra uppkopplade prylar försöker hålla oss uppdaterade och engagerade.

Det tredje sättet

Avi Itzkovitch pratar om ett tredje sätt att distribuera information: Ambient. Informationen presenteras i miljön omkring dig och inte nödvändigtvis i text eller som ljud, men kan utnyttja alla människans sinnen och olika fysiska egenskaper i vår omgivning. Internet of Things (IoT) är den stora möjliggöraren för att styra alldagliga ting eller miljön som vi befinner oss i. Den fulla potentialen ser vi nog inte ännu, men på flera platser gror idéer för att låsa upp våra padd-nackar och ta fokus från det skärmburna, för att kunna utnyttja våra sinnen bättre och visa information på mer subtila sätt.

Idén har utforskats länge

Inom forskningen har ubiquitous computing (datorer i allt och överallt) och ambient displays (subtila sätt att presentera information) utforskats i över ett årtionde, både i Sverige och internationellt, men något kommersiellt och brett genomslag har vi inte sett. Idéerna är alltså inte helt nya, men tillämpningarna blir allt fler och allt oftare tillgängliga för vem som helst.

Avi visade ett koncept där din plånbok är uppkopplad till banken. När du har ont om pengar på kontot, blir gångjärnet trögt så att det är svårare att öppna plånboken. Ett annat exempel är ett paraply som har koll på väderleksprognosen. Om det är risk för regn under dagen, lyser paraplyets handtag så att du inte ska glömma det när du går hemifrån. Ljusets intensitet beror på hur stor risk det är att det ska regna.

Det hela handlar om att information blir tillgänglig på diskreta sätt och integrerat med den miljö och de saker vi har omkring oss. Ambient kommunikation handlar dels om att påverka fysiska parametrar i omgivningen: Ljus, färg, ytegenskaper, rummets form, prylens form, ljud, temperatur, doft, placering, rörelse… Listan kan göras väldigt lång.

Koppla upp nytt och gammalt

Med ny teknik, standarder och nätverk kommer det att bli lättare att bygga in uppkoppling i fysiska produkter och göra dem smarta – och även koppla upp redan befintliga produkter. Det finns redan exempel på att till exempel göra en gammal hederlig brandvarnare uppkopplad. Förhoppningsvis kommer vi också att se en förskjutning mot mer subtil kommunikation från våra uppkopplade prylar. Vi behöver inte ha displayer på allt. Vi behöver inte heller ha alla notifieringar i smartphonen.

Hur kan vi som UX-designer göra bättre produkter och tjänster med den här kunskapen?

Det finns en stor potential för att skapa mer subtila och behagligare påminnelser och låta informationen vara länkad till de objekt som den rör. Vi kan involvera fler kanaler än skärmar och bättre utnyttja fler mänskliga sinnen. I slutändan handlar det nog framförallt om att göra information tillgänglig trots att jag inte söker efter den, men ändå undvika att störa vid fel tillfälle. Det finns fantastiska möjligheter att skapa förutsättningar för bra användarupplevelser. Samtidigt krävs fingertoppskänsla och goda insikter i användning och uttryck för att effekten inte ska bli den motsatta.

En stor utmaning ligger i att se till att budskapet förmedlas med ett relevant tecken och undvika kodspråk. Vad menas då med en kod? Säg att du har en bordslampa som lyser rött när någon twittrar med hashtagen #sommar – signalen har ingen direkt relation till meddelandet, så du måste själv tolka vad det röda skenet betyder. Kanske kan vi inspireras av de meddelanden vi redan lämnar till oss själva eller andra – placerar föremål tillsammans, ställer väskan framför dörren för att inte glömma den eller lägger nycklarna på frukostpåsen i kylen för att inte glömma att ta med frukosten. Vi kommunicerar också med gester, kroppsspråk och förflyttningar.

Ett fint exempel på ett bra och relevant tecken är hur skrivbordet Stir Kinetic Desk mjukt höjer och sänker sig, som ett andetag, för att påminna dig om att resa dig upp efter en längre tids sittande.

Byggnader, möbler, cyklar – alla kan bli trevligare av att använda mer subtil, integrerad kommunikation. Arkitekter, industridesigner och digitala designer kommer att jobba tillsammans och skapa helt nya upplevelser.

Som en del av From Business To Buttons 2015 höll flera talare workshops där de gav en djupare inblick i sina områden och deltagarna fick chans att praktisera kunskaperna. Avi Itzkovitch modererade en workshop om Internet of Things (IoT). Avi bloggar om IoT på IoT news network.