— 1 min read

Intervjutips: Det skall vara lätt att hitta... Duh. Not!

Read 208 times

Mikrofon En avslutningsfråga som jag ofta använder när jag intervjuar beslutsfattare i samband med effektkartläggningar är:

"Vad skall vara annorlunda när det nya systemet är på plats?"

Det vanligaste svaret, åtminstone om man ser till webbplatser, är:

"Det skall vara lätt att hitta"

Duh.

Ännu ett floskelsvar som går bort. Nästa fråga...

Not!

Sakta i backarna.

Faktiskt så är svaret att "det skall vara lätt att hitta" ett av de bästa svaren man kan få. Det är en nyckel som, om man inte lyckats tidigare, öppnar dörren för att få riktigt värdefull information om såväl effektmål som användningsmål.

Lösningen ligger naturligtvis i följdfrågorna som man sedan ställer:

  1. Vad skall vara lätt att hitta?
  2. För vem eller vilka är detta viktigt?
  3. Varför är det viktigt för verksamheten att dessa personer hittar just detta?

Följdfråga 1 ger input till potentiella åtgärder, 2 ger information om målgrupperna, och 3 säger något om syfte och effektmål.

Fantastiskt, eller hur!?

/Johan Berndtsson