— 1 min read

inUse designar in interaktion i hela Denver

Read 291 times

inUse vd på kort besök i Sverige. Mesta tiden är han i Denver där man jobbar på att göra stan hållbar. – Vi designar in interaktion och beteendeförändringar i torg och hela byggnader, säger Kjell Persson.

Läs mer inUse i Denver!

inUse med vd:n på plats jobbar vidare i Denver. På ett kort besök i Sverige får vi ett snack med Kjell Persson på inUse-kontoret i Stockholm.

Hur går det i Denver?

– Det går jättebra, vi utvecklar något spännande för inUse, säger han.

Vi har hört att det anställts en arkitekt, vi har hört talas om ”helhetsgrepp” och hållbarhet. Men vad händer just nu?

– Vi tar UX-design och service design och flyttar ut det till det byggda området. Torg, hela byggnader, hela städer – man designar in interaktion och beteendeförändringar i den typen av miljöer. 

– Det kan handla om trafik, om energi, eller om upplevelser på torg. Det är något som vi utvecklar och gör i skarpa projekt. Det är jätteroligt och en stor förflyttning för oss som företag och för hela branschen. 

Vad är inUse roll i det hela?

– Alla pratar UX, men om man tar beslutsfattare i städer eller på stora företag så finns det ett gap mellan att designa specifika lösningar och vad de vill åstadkomma, deras översiktliga strategi. Det är det gapet som vi vill täppa till, vi hjälper beslutsfattare att bli beslutsmässiga. 

– Vi hjälper dem från en vag formulering till ”Det där ska vi ha”, ”Just det, vi ska ha det därför att…, och det passar till de här målgrupperna”. Det är beslutsstöd vi jobbar med som sen omsätts till design av både fysiska produkter och webbar och appar.

Hållbara städer handlar mycket om beteendeförändringar. Och med ny teknik – bland annat via inUse samarbete med Panasonic – kan man påverka människors vardag. Om interaktionen med människan fungerar.

– Jag minns informationskioskerna på 1990-talet som inte fungerade speciellt bra. Men nu med modern skärmteknologi, kameror som känner av ögonrörelser, som kan läsa av emotioner och var du har din uppmärksamhet – så kan man skapa informationsytor i stadsmiljö till exempel. Det är ett område där man med en fysisk produkt tillsammans med en avancerad algoritmdriven mjukvaruprodukt kan interagera med människor. 

Denver nu. Vad händer sen?

– Att ta ett helhetsgrepp är nåt man pratar om i alla städer. I Denver så gör vi det väldigt konkret. Men vi kommer också söka oss till andra städer, vi har en lista på tio städer i USA som vi vill gå in och göra samma resa i. 

Läs mer inUse i Denver!