As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 2 min read

inUse-Director startar AI-utbildning

Read 2562 times

inUse Director of Service Design Pontus Wärnestål är med och startar en utbildning som branschen, världen och samtiden skriker efter. En AI-utbildning för näringslivet. – Det räcker inte att bara förstå tekniken – för att AI ska skapa värde och nytta behöver den knytas till människocentrerad tjänstedesign, säger Pontus Wärnestål.

På inUse är det tydligt. AI är ett område som naturligt kommer ingå – och redan ingår i det dagliga arbetet, inom UX, Business Design och Service Design. Pontus Wärnestål är företagets Director inom Service Design.

– I en alltmer digitaliserad värld blir all form av data-behandling, där både Big Data Mining, maskininlärning och andra aspekter av AI ingår, en naturlig aspekt av det arbetet. Digitalisering och AI är extremt viktig del av det pågående paradigmskiftet som en del kallar den fjärde industriella revolutionen. Och vi vet från tidigare teknikskiften och industriella revolutioner att så fort teknologin nått en viss mognadsgrad så blir designen avgörande för vilken nytta som skapas.

– Som Director på inUse stöter jag dagligen på både nyfikenhet och kravställning från kunder som vill använda sig av potentialen i datadrivna, algoritmförstärkta upplevelser på sina tjänsteplattformar. Detta kräver nya verktyg och modeller för hur vi gör design. 

Johan Berndtsson, Head of inUse, har också sett AI segla upp som något av yttersta vikt.

– Det är ett av våra strategiska områden för 2018 på inUse. AI är ett av fundamenten för vår framtid. Trots det är kunskapen fortfarande alldeles för låg när det gäller hur vi kan använda AI för att forma de tjänster, produkter, städer och samhällen som vi vill ha, säger han. 

Program på högskolan i Halmstad

Wärnestål ligger bakom att det nu tas fram en helt ny utbildning på området, “Data Analytics and Service Innovation based on Artificial Intelligence”. Det blir ett program på högskolan i Halmstad – där Pontus Wärnestål är lektor, vid sidan om Director-skapet på inUse.

– Programmet är en kombinationen av kurser inom både AI och servicedesign. Det räcker inte att bara förstå tekniken – för att AI ska skapa värde och nytta behöver den knytas till människocentrerad tjänstedesign, säger Pontus Wärnestål.

– Genom att slå ihop två fält – tjänstedesign som har en humanistisk ingång, där människan och hennes upplevelser står i centrum, och AI och maskininlärning som traditionellt närmar sig systemutveckling från ett mer ingenjörsmässigt perspektiv – kan vi förhoppningsvis komplettera varandra och nå ännu längre tillsammans vad gäller digital tjänsteinnovation som på allvar gör skillnad för individ, organisation och samhället i stort.

Att ett företag som inUse har tydliga och direkta kopplingar till universitet och högskola är givetvis fördelaktigt. Som i detta fall genom Pontus Wärnestål.

– Pontus är en av de som går i den absoluta bräschen för utvecklingen inom Service Design och att han nu bygger en gedigen utbildning kring AI där känns oerhört inspirerande – för såväl oss som för samhället i stort, säger Johan Berndtsson.

Lär mer på vår kurs: Service Design – det finns platser kvar!