— 1 min read

Gartner: Invånarengagemang är nyckeln!

Read 1123 times

Det världsledande analyshuset Gartner ger inUse rätt. Engagemang och involvering av medborgarna är avgörande för att skapa verkligt smarta städer. – Stadsutveckling är inte längre något som kan eller ska drivas på samma sätt som förr, framtiden kräver ett samskapande med fler och andra kompetenser. Gartner menar att det är avgörande att förstå nya digitalt drivna beteenden hos människor för att förstå hur vi kan utveckla framtidens städer, säger Emma Estborn, Business Manager på inUse.

Mer om Human Spaces på inUse

Gartner slog nyligen fast att invånarengagemang är nyckeln

– Vägen framåt idag är en community-driven gräsrots-strategi där medborgarna är en integrerad del av att utforma och utveckla smarta städer, och inte toppstyrt med ledningar som enbart fokuserar på teknikplattformar, säger Bettina Tratz-Ryan vice ordförande inom forskning på Gartner. 

Lösningen måste skapa värde

Att med hjälp av teknologin lösa rätt problem – med kunskap om människans behov – är något inUse haft som fokus under en längre tid. Ett tydligt exempel är projektet i Denver.

– I Denver, USA, har inUse haft just detta som uppdrag de senaste par åren – där har vi länkat stadens utmaningar och invånarnas behov med Panasonics digitala lösningar, för att säkra att teknologin löser rätt problem. Det är först då en smart lösning blir just smart – när den löser rätt problem och skapar värde då den kommer i användning, säger Emma Estborn, Business Manager och ansvarig för Human Spaces på inUse.

Human Spaces är ett viktigt affärsområde för inUse, där vi designar värdeskapande helhetsupplevelser i fysiska platser med en kombination av digitala och fysiska interaktioner. Att Gartner nu tydliggör att detta inte är en liten trend, utan något som är helt avgörande för att kunna skapa framtidens städer, sätter inUse kompetens i ett viktigt globalt sammanhang.

Det handlar om att se de nya behoven och därmed också hitta nya affärsområden, enligt Gartner.

– Myndighetschefer idag måste titta på att skapa innovationsstrategier för att locka till sig nya industrier och utveckla digitala färdigheter. De måste titta på att ändra sin fysiska planering, infrastruktur, data och servicehantering, säger Traz-Ryan.

Metoder och erfarenhet

På inUse är man rustad för att hjälpa till och utveckla.

– För att få effekter på samhälls-, organisations-  och medborgarnivå, är det helt avgörande att förstå och arbeta i samspel med digitalt drivna beteenden och logiker. Vi mobiliserar stadens aktörer att skapa en sömlös medborgarupplevelse som ger värde och mening, med mätbara mål för att följa upp effekten av olika insatser, säger Emma Estborn.

– Med Human Spaces och tillsammans med ÅF har vi på inUse en kraftfull plattform för att ta Gartners ord till handling.

Mer om Human Spaces på inUse