— 2 min read

inUse i expertrådet i stor tillgänglighetstävling

Read 1818 times

inUse håller till i framkant inom tillgänglighet. Det visar sig på flera plan, nu senast via att vår Director of Business Design, David Dinka, tagit plats i expertrådet för PTS innovationstävling.

Hej, David Dinka, du är med i vår inUse Award-jury, och nu är du med i expertrådet för en annan tävling också, vad är det för något?

– Ja, jag sitter med i Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling tillsammans med ett antal andra experter. PTS har ju ett uppdrag att bevaka digitalisering och post i Sverige. En stor del av deras uppdrag handlar också om tillgänglighet, att alla ska ha tillgång till digitala tjänster. 

– Innovationstävlingens fokus är att främja lösningar som riktar sig mot personer som är digitalt utanför. Det kan handla om äldre, personer med funktionsvariation eller nyanlända med låg utbildning. Det blir en fråga om digital inkludering.  

Malin Wahlquist, områdesansvarig på PTS för behov och hinder på Enheten för inkluderande IT och telefoni, som satt med i vår jury för Award förra året, är också med. Vad är era utmaningar i det här sammanhanget, jämfört med inUse Award?

– Ja, vi hade med oss Malin in i inUse Award och hade mycket hjälp av hennes expertis där. Skillnaderna är framförallt att PTS innovationstävling handlar om att direkt finansiera projekt. inUse Award har ett annat fokus, där vill vi primärt lyfta bra design och då blir det ju design som ligger i linje med vår vision och våra värderingar.

Vad bidrar du med – vad är det för inUse-styrkor de vill använda i expertrådsarbetet?

– Jag tror att dels så handlar det om att inUse har ett bra varumärke när det gäller design, tillgänglighet och användbarhet. Sen så tror jag att mitt specifika bidrag handlar mycket om att leta efter affärsvärde och värdeskapande. Vi vill inte bara att det ska vara en ide, med risk för att det blir ett Proof of Concept som hamnar på en Proof of Concept-kyrkogård. Vi vill att det ska finnas ett affärsvärde och en kontinuitet  som gör att de idéer som finansieras håller långsiktigt.

Vad är det mest slående med bidragen i denna tävling?

– Det är roligt med bidrag som kommer lite från sidan, bolag och organisationer som man kanske inte ser som uppenbara kandidater, men där det ändå finns idéer och ett driv för att öka tillgänglighet i ett bredare perspektiv. Det är väldigt inspirerande.

Snart börjar juryarbetet för inUse Award – vad är dina tankar kring det?

– Jag är ju väldigt sugen på att sätta igång med Award igen, vi kommer ju ha litet annat upplägg denna gången på grund av situationen med corona. Och jag är helt övertygad om att detta kommer bli en gala och en fest att minnas.

Vi ringde även upp Sara Lerén, Director of Sustainable Design på inUse, och juryordföreande i inUse Award.

Det verkar som att inUse arbete kring hållbarhet och tillgänglighet gör skillnad. David Dinka är med i expertrådet för PTS innovationstävling, kul va?

– Ja, kul att det märks att vi satsar på dessa områden. Och det är oerhört viktigt att alla tar till sig att tillgänglighet är dels helt självklart att tänka på – och dessutom bidrar det till ett större värde sammantaget sett. Alla måste kunna medverka för att vi ska få en lång och hållbar framtid.

Expertrådet i PTS innovationstävling består av:

Angelica Jörnling, PTS

Lisa Larsson Falk, PTS

Malin Wahlquist, PTS

Melissa Thomsson, PTS

David Dinka, inUse

Anders Ångstrom, A-focus

Ulrika Gani, Myndigheten för Delaktighet

Eva Karin Anderman, Future is Free

Stefan Lindeberg, Riskkapitalist

Linda Swirtun, Managing consultant Digital health

Jannike Tillå, Internetstiftelsen

 

Uppdatering:

Det blev åtta projekt som fick finansiering på sammanlagt 15,6 miljoner. Här kan ni läsa om vilka!  

 


Behöver du också hjälp av inUse experter, kontakta oss här!