— 2 min read

inUse kartlade blivande föräldrars upplevelse av vården: ”Det var mycket som blev uppenbart efter inUse arbete”

Read 2577 times

Blivande föräldrar kommer i kontakt med många olika delar av vården. Region Skåne ville få en klarare bild över hur väl behoven hos de blivande föräldrarna stämde överens med vad de faktiskt erbjöds. Därför anlitades inUse till att göra en kartläggning och analys av upplevelsen under hela vägen – före, under och efter en graviditet.

— Vården är ofta bra på det man gör inom det specifika området men det finns en utvecklingspotential att hjälpa patienterna mellan de olika vårdnivåerna. inUse arbete hjälpte oss att titta på mellanrummen på en högre nivå. Vi kunde se hela patientresan och identifiera mellanrummen och fick på så sätt stöd i hur vi kunde överbygga dem, säger Louise Ercolino, Region Skånes koordinator i projektet.

Djupintervjuer över hela Skåne

Som en del i en större satsning fick inUse i uppdrag att göra en kartläggning av upplevelsen hos blivande föräldrar och runt 30 djupintervjuer genomfördes, främst med blivande och nyblivna föräldrar över hela Skåne. Även viss personal fick svara på frågor. I intervjuerna fick de tillfrågade till exempel svara på: Hur upplevs bemötande och tillgänglighet? När upplever man otrygghet? Hur upplevs tillgång till information oavsett bakgrund och kunskapsnivå?

— Att bli förälder är en stor sak i många människors liv och en av de viktigaste resorna man gör. Vi kände ett stort ansvar att förmedla de intervjuades upplevelser och få vara med att utveckla något till det bättre. Det var viktigt att intervjua många med olika livssituationer så att det vi sen lämnade över representerade många, berättar Gabriella Rubin, tjänstedesigner på inUse.

När uppdraget var klart kunde inUse överlämna en rapport med bland annat en översiktlig visuell kundresekarta som visade händelserna från första graviditetstiden till efter förlossningen. Där beskrevs föräldrarnas upplevelser vid varje steg. inUse kom också med rekommendationer på utvecklingsmöjligheter för hur Region Skåne kunde fortsätta sitt arbete med bemötande och organisation på en strategisk och övergripande nivå. En del som lyftes fram var att jobba mer sammanhållet i den faktiska tjänsteleveransen.

— Det är en lång resa och berör många delar. Det handlar både om det fysiska och psykiska, och ofta är det en medförälder med. Det handlar mycket om hur vården är organiserad och att det finns olika perspektiv. Man ser inte alltid hela resan eller hela människan, säger Gabriella Rubin.

Föräldrarnas resa tar inte slut

— Föräldrarnas resa fortsätter ju efter att de lämnat förlossningen eller barnmorskemottagningen till exempel. Det var mycket som blev uppenbart efter inUse arbete. Att kombinera insikter från invånarna med de förutsättningar som vården har ger oftast det bästa resultatet. Det här arbetet var jätteviktigt för oss då vi inte alltid har möjlighet att ha den här kompetensen in-house, säger Louise Ercolino.

Region Skåne arbetar nu vidare med materialet och det används bland annat av handläggare som ska vidareutveckla de olika processerna.

Är du också intresserad av att få hjälp med din kundresekartläggning? Vi hjälper dig gärna. Hör av dig!