— 1 min read

inUse ny medlem i The Designers Accord

Read 475 times

The_designers_accord_4 The Designers Accord är en global sammanslutning av designers, lärare, forskare, ingenjörer och företagare som jobbar tillsammans för att skapa positiva miljömässiga och sociala effekter.

The Designers Accord består idag av över 100 000 medlemmar från 100 länder och representerar alla designdiscipliner.

inUse vill vara med och bidra till ett bättre samhälle. Vi vill påverka genom att integrera principer för hållbar design, både hos oss själva och hos våra kunder.

Läs mer om The Designers Accord och hur vi tillsammans kan bidra till en hållbar utveckling på www.designersaccord.org.

/Mikael Lindh