— 1 min read

inUse och Högskolan i Halmstad startar AI-utbildning

Read 616 times

InUse Academy, Högskolan i Halmstad, Digital Reliance och Rise Viktoria kommer tillsammans starta en utbildning för yrkesverksamma Service Designers och ingenjörer – baserad på poddradioformatet för att öka flexibiliteten i lärandet.

Samarbetsprojektet som inUse Academy är en del av finansieras av Vinnova. Syftet är att ge yrkesverksamma designers tillgång till utbildning genom att fokusera på nya sätt av lärande. Tjänstedesign och AI är i fokus men utbildningen kommer även beröra andra aktuella ämnen.

Pontus Wärnestål, Director of Service Design på InUse och universiteteslektor vid Högskolan i Halmstad är en av initiativtagarna till projektet:

– Det känns otroligt spännande att testa podcast-formatet för undervisning! I avsnitten kommer inbjudna experter att hålla föreläsningar, men vi vill också skapa dialog genom att bjuda in flera till debatt-samtal. De poddar som finns just nu kring AI, machine learning och tjänstedesign har ofta ett populärvetenskapligt fokus. Här får vi möjlighet att ha än tydligare akademisk framtoning.

Formatet kommer till stor del vara anpassat till de som arbetar, den är på låg takt, eller självtaktat. Det blir också ett test för att utforska formatet med korta, flexibla kurser på avancerad nivå för redan yrkesverksamma.

Skärningen mellan Service Design och AI känns också helt rätt i tiden:

– Efterfrågan i näringslivet att förstå vad AI kan innebära för den egna verksamheten är stort. Det märks bland annat genom ett ökat intresse för digitala tjänsteplattformar där helt nya värderbjudanden baserat på data-drivna och semi-autonoma system påverkar både användarupplevelse och affärsmodell, menar Pontus Wärnestål.

Lär mer om utbildningen eller ta del av Vinnovas anslag.