— 2 min read

inUse-samarbetet bar frukt – Renova vinnare av CIO Awards

Read 2399 times

Renovas kundportal blev Årets hållbara projekt 2018 vid CIO Awards. Ett kvitto på att portalen för Renovas avfallskunder – som inUse varit med och tagit fram – håller högsta kvalitet. – Det känns fantastiskt, jätteroligt för Renova och för alla som varit med och jobbat i projektet, säger Mikael Borgman, IT-chef på Renova.

Det var stort att bara nomineras för priset på CIO Awards 2018 där IT och affärsvärden premieras, en gala som anordnades för 14:e gången. Och i hård konkurrens tog man alltså dessutom hem priset.

– Vi hade som mål att skapa värde för våra kunder och bli bäst i klassen. Att vi utsågs till årets hållbara projekt 2018 bekräftar att vi lyckats, säger Kajsa Lager, affärsområdeschef inom tilldelningar på Renova AB i ett pressmeddelande.

Juryns motivering:

Genom en generös spridning av information och visualiserad kunskap bidrar Årets hållbara projekt både till miljömässig hållbarhet och ökat ekonomiskt värde. Med ett tydligt fokus på att lyssna till och hjälpa sina kunder driver årets vinnare miljöarbetet i en hel region framför sig. Ett arbete som ligger helt rätt i tiden.

– Vi ger våra kunder kunskap och verktyg att styra sitt hållbarhetsarbete så de kan minska sina kostnader samtidigt som de kan förbättra sitt operativa och strategiska hållbarhetsarbete. En avgörande faktor var nog också att vi levererar information och verktyg som gör att även våra kunders kunder kan få nytta och därmed så ökar vi räckvidden på hållbarhetsarbetet avsevärt och därmed utväxlingen på det vi levererar och det våra kunder gör, säger Mikael Borgman, IT-chef på Renova.

Renova är ett miljöföretag som ägs av tio kommuner i Göteborgsregionen. Det är i synnerhet kunder som nyttjar portalen men den lättåskådliggjora informationen används även av egna medarbetare, som säljstöd. Det är ungefär 2,5 år sedan som arbetet tillsammans med inUse inleddes.

inUse har varit en nyckelspelare för oss. inUse har säkerställt att vi skapar faktisk nytta hos kunderna. Dels genom att jobba nära våra kunder och dels genom att ha ett stort kunnande inom UX. Det innebär att de tjänster vi har i portalen är de som kunderna efterfrågar och har nytta av, och att de är utformade så att det är enkelt och tilltalande att använda tjänsterna i portalen. Båda delarna måste till för att det skall bli användbart i den dagliga verksamheten, och vi kan se att tjänsterna används så vi vet att vi lyckats.

Hur ser det ut framåt, vad händer med portalen nu?

– Vi jobbar såklart vidare med portalen och just nu jobbar vi dels med nya beställningsflöden, men även med utökad miljöinformation för att ge våra kunder ännu bättre kunskap om hur avfall behandlas. Ju mer våra kunder ser vilka faktiska effekter deras avfall har, desto bättre beslut kan de ta om hur de skall minska sin totala miljöpåverkan. Vår portal skall vara till nytta för både en enskilde fastighetsskötaren som hanterar miljörum i en fastighet och för den hållbarhetsansvarige i ett stort industriföretag, och alla däremellan. Det finns mycket att jobba vidare med.

Läs mer om Renovas portal här!