As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 1 min read

inUse värvar affärsstrateg

Read 1645 times

inUse har fått en perfekt förstärkning. Emma Estborn har börjat som ny affärsansvarig. – Min kompetens kan göra skillnad, säger hon.

Jobba med oss på inUse – just nu söker vi folk

Emma Estborn kommer senast från Media Evolution

– Det är en medlemsbaserad community och ett kluster som samlar de digitala branscherna och många andra. Jag har varit med och byggt upp den organisationen från start. Senast som affärs- och utvecklingsansvarig.

– Jag har jobbat mycket med digital omställning. Hur man kan förflytta den egna organisationen och arbeta på nya sätt, paketera nya koncept och produkter och hitta andra affärsmodeller kopplade till det.

Det har börjat i det digitala, men de digitala processerna återspeglas idag i hela samhället

En bra bakgrund för det nya jobbet på inUse. 

– Jag var ute efter att hitta ett nytt sammanhang, där min kompetens kunde göra skillnad. 

I de första samtalen med den nya arbetsgivaren insåg alla att det var win-win.

– Vi hittade att jag hade nya perspektiv som möjliggör nya typer av uppdrag för inUse. 

– Jag har ett affärsansvar men kommer också titta på förflyttningar. Dessutom kan jag gå in som processledare när det behövs.

Det var mycket som lockade hos inUse, men det kanske tydligaste var koncentrationen kring användarupplevelsen.

– Jag är helt övertygad om att fokuset på användarupplevelsen är det mest avgörande för alla idag. Oavsett om du jobbar med en digital produkt eller i organisatoriska processer som följer av att du verkar i en digital värld. 

– inUse är bäst på UX-design och jag är övertygad om att det kommer genomsyra alla processer i framtiden. Det har börjat i det digitala, men de digitala processerna återspeglas idag i hela samhället.

Filip Månsson, Head of inUse Malmö, är mycket nöjd med nyanställningen.

– Emma Estborn har mycket erfarenhet kring digitaliseringsfrågor och en otroligt härlig energi. Vi ser att hon matchar väl med inUse och våra medarbetare samtidigt som hon breddar vårt nätverk i regionen.

Jobba med oss på inUse – just nu söker vi folk