— 2 min read

inUse+ÅF

Read 3101 times

inUse och ÅF går samman, och bildar Sveriges största aktör inom service design och user experience med en omsättning på drygt 200 msek.

Ända sedan vi samlades kring Ingrids köksbord har vårt mål varit att göra största möjliga skillnad. För de som använder allt det vi skapar, för kunderna vi jobbar åt, och så ofta vi kan – också för samhället i stort.

Under 15 år har vi – alla tillsammans på inUse – byggt en fantastisk verksamhet. Från noll till över 100 kollegor. Vi har hållit tusentals kurser, hjälpt tusentals kunder med tiotusentals utmaningar. Och vi har gjort vardagen enklare och roligare för så många miljoner användare att vi tappat räkningen.

inUse är inte ett företag. inUse är en idé. En idé om design som gör skillnad. För individ, verksamhet, och samhälle.

Det är inte en slump att internationellt välrenommerade Service Design- och User Experience-bolag de senaste par åren har blivit förvärvade av managementkonsultbolag, IT-företag, banker, produktföretag, med flera. Syftet är uppenbart, nämligen att leda en alltmer komplex produkt- och tjänsteutveckling från ett designperspektiv. Och just där står vi idag.

inUse varumärke inom Service Design och User Experience är otroligt starkt, framförallt i Skandinavien – och vidare internationellt genom bland annat konferensen From Business To Buttons, våra många talare och författare på inUse, vårt engagemang i Denver runt Smarta Städer, med mera.

När vi nu blickar framåt, över de kommande 15 åren, så gör vi det från en ny plattform. En plattform som på ett helt annat sätt än tidigare gör det möjligt för oss att göra verklighet av det vi skapar.  Med ÅF som köpare får vi en ny plattform som gör det möjligt att skala, och verkligen göra Design som gör skillnad, i det stora och i det lilla.

Med den nya plattformen får vi tillgång till massor av teknisk expertis, och våra designers och front-end-team kan tillsammans med dem leverera kompletta lösningar, och vi kan säkra upp att de lösningar vi designar faktiskt blir som vi tänkt.

Med den nya plattformen får vi tillgång till 400 arkitekter, ljusdesigners och akustikexperter – en perfekt match mot vår satsning inom Human Spaces och smarta städer.

Med den nya plattformen så ökar vår kapacitet avsevärt när det gäller att hantera fysiska touchpoints på kundresan, med ett stort antal grymt duktiga industridesigners.

ÅF har kontor i 30 länder, och har en tydlig önskan om att inUse skall få en högre internationell närvaro – helt i linje med våra planer på att öppna fler kontor.

Vi tycker att det här skall bli fantastiskt spännande! Med ÅF får vi den plattform vi behöver för att ta nästa steg i vår utveckling – för att idén om att göra skillnad ska bli verklighet.

För att lyckas behöver vi bli fler på den resan!  Vill du vara med?

Johan Berndtsson, vice VD på inUse och medgrundare

Mikael Aldman, vice Regionchef på inUse och medgrundare

Ingrid Domingues, Director of Impact Management och medgrundare

Kjell Persson, VD på inUse
 

Fakta om förvärvet:

  • ÅF förvärvar inUse Experience AB, samt det amerikanska dotterbolaget inUse Inc.
  • inUse fortsätter att operera under eget varumärke, men går organisatoriskt in i ÅF:s division Digital Solutions.
  • inUse fortsätter att jobba med sina kunder och ger inte avkall på några av sina erbjudanden eller områden. Tvärtom kommer vi att växla upp på just det som inUse lyckats så bra med.
  • Grundarna, VD, samt regioncheferna på inUse har samtliga varit aktiva i förvärvsprocessen och samtliga stannar kvar i verksamheten.
  • Samtlig personal på inUse och ÅF Design går in i den nya sammanslagna verksamheten. Med anställd personal och underkonsulter på ÅF innebär det en designverksamhet med omsättning på 200 msek.
  • Johan Berndtsson, medgrundare och vvd på inUse, kommer att leda inUse. Han kommer att rapportera till Ann Granberg, chef för ÅF Design.
  • Kjell Persson, nuvarande vd på inUse, kommer att ha ett särskilt ansvar för affärsutveckling inom området Smart City och inom andra områden där inUse blir nyckeln till tvärdisciplinära kunderbjudanden.

Läs mer:

Länk till inUse pressmeddelande

Länk till ÅFs pressmeddelande