— 1 min read

IT-frågan - enkät till personer med funktionsnedsättning

Read 686 times

Hjälpmedelsinstitutet och Post- och telestyrelsen driver projektet IT-frågan där personer med funktionsnedsättning via webbaserade brukarenkäter kan föra fram sina synpunkter och önskemål om IT och telekom. Vi på inUse har varit med och arbetat fram enkäterna och tycker projektet delar våra värderingar, att förändra och förbättra IT för användarna. 

Höstens enkät handlar bland annat om fjärrkontroller, DVD-spelare och sjukvårdsinformation. Frågorna i enkäterna är främst anpassade till personer med tal- och skrivsvårigheter, synnedsättning samt döva/teckenspråkiga personer och personer med lindrig utvecklingsstörning. Men även personer med andra funktionsnedsättningar är välkomna att besvara enkäterna. 

Resultaten från enkäterna sprids till dem som utvecklar produkter, beslutsfattare och andra berörda. 

Tillhör du själv målgruppen eller känner någon, tipsa om enkäten för att vara med och påverka! Det går att besvara enkäten till och med den 16 november. 

/Hanna Johansson