— 1 min read

Kan man sparka på effekterna?

Read 303 times

Begreppet effekt har blivit i ropet vad det gäller IT-projekt. Projektmodeller början innehålla effektmål och det talas en hel del om effekthemtagning. Med effekthemtagning menar man då att det skall finnas verksamhets- eller affärsansvariga som ser till att effekterna verkligen uppstår i verksamheten. Både effektmål och effekthemtagning är alltså något som inte direkt påverkar det som görs i själva IT-projektet.

Men visst är det bra att ljuset sätts på att det är effekterna som är poängen med IT-satsningarna.

Å andra sidan finns det en blind fläck här. Då det gäller IT-investeringar så kan man utgå från att lejonparten av de förväntade effekterna uppstår i användning av IT-produkten. Om det inte är så, kanske man inte borde ha gjort IT-investeringen. Ibland krävs samtidigt ganska stora insatser för att motivera användare och förändra gamla tankesätt eller arbetsmönster. Fortfarande är det dock så att IT-produktens utformning är kritisk för att effekterna skall uppstå.

Det här betyder att det är just utformningen som skapar (eller motverkar) att effekterna uppstår. Varje designbeslut i projektet borde ifrågasättas utifrån sitt bidrag till förväntade effekter, det borde vara självklart för beställare och projektledare.

En branshkollega sa häromdagen "om man inte kan sparka på det, så är det svårt att förstå".

Effektmål som beskrivs i en projektplan kan man kanske inte sparka på, men väl trampa på eller mala ned i en papperskvarn. En effekthemtagningsanvsarig kan man sparka på :) God design kan man inte sparka på.