— 1 min read

Kjell är tillbaka!

Read 169 times

KjellKjell Persson - verksamhetskonsulten som myntade begreppet användarvärdighet - är tillbaka på inUse. Efter två år i andra verksamheter var jag nyfiken på att höra lite vad han sysslat med, och vad han har för planer på inUse under den närmsta tiden.

Hej Kjell! Välkommen tillbaka!

Tack Johan. Det känns verkligen inspirerande att vara tillbaka. Jag är ju inte purung längre, men har känt mig lite tonårsförälskad sedan det på allvar blev klart att jag skulle komma tillbaka. :-)

Det är ungefär två år sedan du beslutade dig för att sluta. Vad har du gjort sedan du slutade?

Jag har jobbat på Industriellt Utvecklingscenter i Skåne, i huvudsak i ett EU-finansierat program riktat mot småföretag i regionen. Helt kort har vi jobbat som verksamhetskonsulter i småföretag med en speciell metodik vi tagit fram med fokus på "bestående avtryck" med förhållandevis få timmar.

Det är oerhört varierat i de olika företagen men huvudområdena som kommer igen är bl.a. ledarskap, organisation, strukturerad försäljning, IT och produktion. Jag har varit metodansvarig och även jobbat operativt i många av företagen som deltagit i programmet.

Vad spännande! Hur kommer det sig att du nu slutar, och kommer tillbaka till inUse?

Jag var ju med i diskussionerna från början när inUse startade och kände då, liksom nu, starka band till personer och den tydliga värderingsgrund som var bärande för "projektet inUse".

För mig som verksamhetskonsult är det fantastiskt att se vilka möjligheter som idag finns inom ramen för befintliga uppdrag på inUse. Företaget har verkligen utvecklats på de två år jag varit borta. Just nu ser jag fram mot att jobba mot lite större kunder och att genom uppdagen bidra till den fortsatta utvecklingen av arbetssättet runt Effektstyrning.

Vad kommer du att göra nu när du börjar?

Vi är ett team på inUse som tillsammans med medarbetare på en av Sveriges största morgontidningar skall ta fram nästa generation av deras tidning på nätet. Jag är ansvarig för projektet på inUse och också ansvarig för affärsutvecklingsdelen i projektet, dvs. att säkerställa att sajten utvecklas för att nå tidningens affärsmål med avseende på digitala medier.

Kul! Verkligen roligt att se dig igen. Välkommen tillbaka!

/Johan Berndtsson