— 1 min read

Per Kristian Egseth tar sig an rollen som jurymedlem för inUse Award 2022

Read 1976 times

Inom flertalet ledande positioner har Per Kristian Egseth guidat digitala organisationer till att växa i globala företag. I skärningspunkten mellan affär och tech har han bidragit till att utveckla digitala lösningar inom områden som AI, IoT, mjukvaruutveckling och tjänstedesign.

Du tackade ja till att vara med i juryn i år! Vad kändes kul med att få den frågan?
– Jag har jobbat med digitala tjänster i många år och sett flertalet initiativ som aldrig har skapat värde. Ett grundläggande problem har varit att det saknats fokus på hur användare ska konsumera tjänsten. Det känns spännande och helt rätt att ha tjänstedesign och användarens upplevelse i fokus – vilket ska bli kul att fokusera på! 

Vad sysslar du med just nu?
– Just nu är fokusen på att sätta en strategi för AFRY X och att utveckla en modell som bättre knyter samman våra många olika tjänster för att optimera kundnyttan. Målsättningen är att kunna utveckla en mer distinkt positionering som tydligt visar vår unikhet – nämligen kombinationen av IT och digital kunskap, domänexpertis och design.

Som Head of AFRY X – en nystartad divison inom AFRY som samlat sina digitala tjänster och företag under samma paraply – vad står du inför för utmaningar?
– Det är viktigt att skapa en modell där vi bättre utnyttjar vårt bolags kraft och tillgång till kunder. Vi måste kunna bygga värdeerbjudanden som i större grad kombinerar kompetensen tvärs över bolaget. Om vi lyckas med det finns väldigt stora möjligheter framöver för oss.

Vad vill du bidra med till juryarbetet?
– Jag vill försöka bidra med viss kommersiellt erfarenhet så som utvärdering av problemet som löses, skalbarhet av lösning etc.

Kommer du titta efter något särskilt bland bidragen i år?
– Jag vill att de adresserar problem som är reella och som "förtjänar" att bli lösta.


Läs mer om designpriset som vill visa på alla goda exempel inom svensk digital design.
Skicka in dina nomineringar till inUse Award 2022 innan den 29 augusti så är du också med i utlottningen av boken "Design av AI drivna tjänster" och 10 biobiljetter.