— 1 min read

Lär dig Effektstyra med Ingrid Domingues

Read 1396 times

I september är det premiär för vår nya kurs där du får fördjupande kunskaper i hur du effektstyr dina projekt. Ingrid Domingues är kursledare.

Effektstyrning® är din ledstång för att styra digitala projekt mot nytta. Fler än 400 personer har idag gått grundkursen; Effektkartläggning, där man lär sig att ta fram en Effektkarta® och där möjligheten att effektstyra väcks.

– De senaste åren har frågorna som kommer upp från deltagarna på grundkursen blivit allt komplexare. De är inte sällan att de som kommer till grundkursen redan har varit med i projekt där man använt sig av en effektkarta för att beskriva förväntningar, mål och krav. Vi ser också allt oftare att man i offentlig upphandling efterfrågar förmåga att kunna effektstyra, berättar Ingrid Domingues, som skrev boken om Effektstyrning och sedan dess kontinuerligt vidareutvecklat ramverket.

Det är även Ingrid som håller i kursen Effektstyrning.

Vem ska gå kursen Ingrid?
– Den som kan grunderna i effektkartläggning och/eller har praktisk erfarenhet av effektkartläggning i projekt. Och som försökt använda insikterna till att styra utfallet av projekt. Det kan vara en projektledare, en strateg eller en designer. Eller varför inte en beställare eller en produktägare?

För att gå kursen Effektstyrning behöver du grundkunskaper om Effektkartläggning.  Endera genom att du gått grundkursen, alternativt har du deltagit i flera projekt där ramverket använts och lärt dig på det sättet.

Vad är utmanande för dig med att hålla i kursen?
– Att alla har sin egen verklighet. Någon jobbar i offentlig verksamhet, andra med multikanalstrategier och en tredje med produktutveckling. Från min sida gäller det att plocka fram min praktiska erfarenhet från olika branscher och verksamheter för att kunna matcha eleverna och rimligen kunna ge svar på deras frågor. Så det blir lika spännande för mig som för eleverna! Jag ser fram emot det!

Du kan läsa mer om kursen och dess innehåll på vår Academy-sida.