— 2 min read

Lär känna människans behov och designa platser därefter

Read 953 times

Att förstå mänskliga beteenden och på så sätt designa fysiska platser är något av det som vi på inUse älskar mest. För att lyckas krävs ett nytt arbetssätt, där man arbetar närmare användaren – medborgaren, invånaren, människan.

Ett av inUse fokusområden är det vi kallar för Human Spaces. Det är alla ställen där människor uppehåller sig. Som till exempel parker, torg, tågstationer, tandläkarreceptioner, gatuhörnen eller busshållplatsen. Det är vår övertygelse att vi måste fokusera på människor beteende när vi formar framtidens lösningar, vare sig de är fysiska eller digitala. Det gäller inte minst när vi ska skapa framtiden städer, byggnader och platser.

– Det är människor som använder staden, då måste vi se till att engagera medborgarna på alla nivåer i samhället för att förstå vilka behov de har. Det handlar om att designa platser utifrån människans upplevelse och perspektiv, berättar Emma Estborn, Business Manager på inUse.

– När det gäller det offentliga rummet är det dessutom en demokratiseringsfråga att involvera alla de som berörs av hur både fysiska platser och digitala tjänster designas. Där har Service Design-perspektivet en rik verktygslåda för medskapande och delaktighet, säger Pontus Wärnestål, Service Design Director på inUse.

Högre förväntningar

Utvecklingen i detta område går snabbt. I takt med den ökade digitaliseringen, som påverkar mänskliga beteenden i grunden, förväntar sig medborgarna numera samma interaktion och flexibla lösningar i den fysiska världen som i den digitala. 

– Stadsplanerare och platsutvecklare behöver nya verktygslådor för att komplettera det sätt man hittills jobbat på. Det behövs nya sätt att arbeta i samspel med människorna som ska använda platsen, och låta insikterna från detta arbete påverka designen, säger Ellen Stenholm, Head Architect på inUse.

Fånga upp invånarnas tankar  

I samband med The Conference i Malmö bjöd inUse in till workshop på temat Human Spaces. Deltagare från såväl näringsliv, universitet och offentlig sektor var representerade: Helsingborgs kommun, Malmö Stad, Region Skåne, Rädda Barnen, Atea, Resurs Bank men även forskare och andra designers.

Hur lär man då känna människors behov och designar lösningar utifrån dem?

– Vi tar in Service Design-perspektivet och adderar med platsdesign. Vi arbetar sömlöst mellan de digitala och fysiska behoven i lösningarna och mycket mer utifrån och in. Vi har arbetat med Service Design för den fysiska platsen under en längre tid och vill gärna dela med oss av vår kunskap och kompetens, berättar Emma Estborn.

Emma poängterar vikten av att involvera människorna som bor i staden, tidigt och under hela processen. Man måste designa för och med de som ska använda staden.

Några citat från dagen:

The workshop really made me realize the importance of being in contact with our customers to truly know where to find the customer value.

Thank you for the very exciting workshop. It was fast paced (perhaps that is an understatement?) yet the keypoints and material were well-presented and accessible. What a fun and mind-opening experience! 

It was a really great workshop. You seem like great people with great methodology.  I will for sure look to dig deeper into the tools.

Vill du lära mer? Läs våra case på vår temasida om Human Spaces. Vill ni gå ännu djupare? Då kan vi komma till er och hålla en liknande workshop. Vi kan prata om hur ni kan utveckla platser för och med människan som ska bebo den. Det är enkelt att utgå från vilket case/plats som helst och arbeta med ramverk och verktyg som möjliggör att designa lösningar som skapar värde för både slutanvändaren och den egna organisationen. Kontakta Emma Estborn.