As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 2 min read

Lätt att göra rätt och svårt att göra fel

Read 1287 times

Kursen Användbarhet i Praktiken är en av våra mest populära. Den hålls ofta av Nils-Erik Gustafsson, en av våra mest seniora interaktionsdesigner – som dessutom är mest senior i att utbilda andra.

Nils-Erik Gustafsson har fått betalt för att jobba med användbarhet sedan 1982. Efter sina civilingenjörsstudier i Datateknik på LiTH gjorde han sitt exjobb inom människa-datorinteraktion på CERN, det europeiska partikelfysiklaboratoriet i Genève. När han kom tillbaka till LiTH hade det dykt upp en ny kurs, Interaktiva system, som han gärna ville gå, men efter att ha pratat med kursansvarig fick han gästföreläsa istället. Och på den vägen är det.

– Jag har jobbat som anställd inom IT- & telekomindustrin och som konsult, samt en sejour på nästan fyra år på Skatteverket, där jag som webbstrateg var ansvarig för myndighetens intranät. Sedan snart två år finns jag på inUse i Stockholm, berättar Nils-Erik.

Erfaren kursansvarig

Parallellt med sitt arbete har han gästföreläst på de flesta svenska universitet och högskolor. För honom var inUse Academy en bidragande faktor till att han tackade ja till att börja arbeta på inUse. Kurserna är en naturlig del av verksamheten och alla lärare är, precis som Nils-Erik, yrkesverksamma konsulter. 

– ”Man lär så länge man har elever”, brukar jag säga. Att vara pedagog har många likheter med att vara interaktionsdesigner: Det handlar om att kommunicera med de mest skiftande användare och vara beredd på det oförutsägbara.

Teori – och mycket praktik

AIP-kursen är ett exempel på hur vi på inUse varvar teori med praktik och delar med oss av våra erfarenheter. Kursen är en introduktion till hur man arbetar för förbättrad användbarhet i produkt- och tjänstedesign. Den introducerar grundläggande teori och ger handfast övning i att använda ett antal olika metoder, som hur man genomför intervjuer och användningstest.

I din mening Nils-Erik, vem har mest nytta av att gå kursen?
– Kursen är värdefull för alla, men särskilt för produktägare, projektledare, beställare, chefer, utvecklare och testare. Den fungerar också som introduktion till den som vill utvecklas och bli UX-designer.

Vilka frågor/utmaningar brukar deltagarna komma till kursen med?
– En vanlig fråga är hur många försökspersoner man behöver ha vid ett användningstest. Jag brukar svara att ”En enda representativ användare är 100 gånger bättre än ingen!” men att det naturligtvis är bättre med en handfull. Beroende på om resultatet är entydigt eller ”spretar” kan man behöva flera försökspersoner. Men det handlar om en slags ”negativ bevisföring”. Så länge någon stöter på problem kan man vara säker på att fler kommer att göra det, men även om alla är nöjda och glada är det ingen garanti. 

... Och vilken är den mest oväntade frågan?
– Den mest oväntade fråga jag har fått är "Kan du berätta något om apors korttidsminne?", och glädjande nog kunde jag faktiskt göra det!

Vad är enligt dig essensen av kursen?
– Kvintessensen i kursen är mitt eget motto "Det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel".

***

Användbarhet i praktiken är en tvådagarskurs med två lärare som blandar teori och praktiska övningar. Vi håller öppna kurser på våra tre kontor, Stockholm, Göteborg och Malmö, (nästa tillfälle är redan den 1 juni) men genomför med förtjusning även kundanpassade kurser hos er! Kontakta vår kurssamordnare Jane Murray med dina frågor och önskemål.