— 1 min read

Lean UX: En av de böcker som påverkade mest 2013

Read 1135 times

Lean UX by Jeff GothelfNär jag så här i början av 2014 ska summera bokåret 2013 hamnar boken Lean UX av Jeff Gothelf högt upp på listan över böcker som haft stort inflytande över UX-världen. Jeff har en bakgrund inom Agil UX och har arbetat mycket med produktdesign i tvärfunktionella agila team.

Många undrar över skillnaden mellan Agil UX och Lean UX, och jag skulle säga att även om det finns många likheter så är det skillnad i var fokuset ligger. Medan Agil UX fokuserar på hur man samarbetar och integrerar UX i agila utvecklingsteam handlar Lean UX om hur man säkerställer att man är på rätt väg genom mätning och validering.

Jeff Gothelfs recept på framgång börjar med att utvecklingsarbetet sker i små tvärfunktionella team där alla intressenter involveras så tidigt som möjligt. Utvecklingsarbetet ska sedan genomföras lite i taget, ett arbetspaket åt gången, och man börjar med den funktionalitet som har högst risk. Så här långt är det inte mycket som skiljer från klassisk agil utveckling.

Det är när man kommer in på kravhantering och mätning som influenserna från Lean märks tydligt. Inom Lean läggs stort fokus på att minimera slöseri (waste) och bara lägga kraft på sådant som skapar värde. Enligt Lean UX-metodiken krävs kontinuerligt experimenterande och lärande för att säkerställa att man inte bygger saker som ingen vill ha. Enda sättet att vara säker är att testa sina hypoteser och det man byggt ute i den riktiga världen.

Boken Lean UX beskriver på ett lättfattligt sätt hur man själv kan arbeta med metoden, och är full av verktyg och tekniker att använda. Till exempel beskrivs hur man kan behandla krav som hypoteser, formulera antaganden och specificera hur de ska testas. Det intressanta är aldrig vad man sedan byggt, utan vilken påverkan man haft på sin omvärld, och det kan man inte veta utan att testa och mäta.

Våren 2013 fick jag själv möjligheten att lyssna på Jeff Gothelf på konferensen UX London där han både var talare och höll en workshop, och Jeff kommer nu äntligen till Sverige för att prata på inUse UX-konferens From Business To Buttons.

Lean UX specialist Jeff Gothelf is coming to From Business to Buttons

Om du vill veta mer om Lean UX och få chansen att lyssna på inspirerande talare tycker jag absolut att du ska följa med oss till Stockholm 3 april!