— 3 min read

Licensierad kö-konsult

Read 237 times

On_the_practice_of_queuingIsa Hardemo, en av inUse konsulter, har precis blivit klar med sin licensiatavhandling On the practice of queuing and new forms of interaction. En avhandling om köande? För att få reda på lite mer om vad det hela handlar om skickade jag några frågor till Isa. Här kommer svaren.

Först av allt. Grattis till din licensiatexamen! Hur känns det?

Tackar, det känns förstås underbart skönt att "sätta punkt", "komma i hamn" "avsluta det kapitlet" och paketera några års arbete i tryckt form!

Samtidigt blir det lite tomt att inte längre kunna tillåta sig att vara upptagen av ett så smalt och delikat ämnesområde som köande. Jag har nog blivit lite besatt! På något sätt hoppas jag därför kunna arbeta vidare i nya riktningar med delar av det som jag kommit fram till under arbetet med avhandlingen. Tankar om köande dyker fortfarande upp var varannan dag när man står där själv och väntar på sin tur.

Ditt arbete handlade ju om "nya former av köande". Vad är i avhandligen tycker du är mest intressant?

Det mest intressanta är väl egentligen att det finns så många kösituationer i vardagen, där man tar för givet att det ska fungera så som det alltid gjort. Men i själva verket finns det alla förutsättningar för att designa mer tilltalande sätt att köa och utveckla köteknik som bättre stöjder folk under deras väntan på att bli först i tur. Dilemmat är alltså att kö-praktiken har så mycket inneboende tradition om hur saker och ting bör vara. Tänk dig till exempel att du står i en lång kö till en kassa i en vanlig matvarubutik. Om det skulle öppnas en ny kassa - vem har då förtur? Det spontana svaret på denna frågan varierar helt utifrån vem man pratar med. Själv tycker du kanske att det är självklart att "först till kvarn" borde gälla, men för någon annan kan det vara lika självklart att det borde vara mer rättvist och att den befintliga kön istället bör delas upp på de två kassorna.

Americansplendor08

Så trots att köande är ett väldigt intressant design-område, är det en ganska komplex situation med många användarmönster att ta hänsyn till. I mitt arbete har jag till exempel försökt experimentera med diverse konceptuella lösningar för att kunna köa på distans. Det finns redan idag några sådana lösningar på marknaden, där man via sin mobiltelefon blir tilldelad ett könummer. Men det systemet fungerar inte särskilt bra i praktiken. Det räcker inte att man kan få ett turnummer på distans. För att ha nytta av att kunna köa på distans behövs även hjälpmedel för att kunna uppskatta din tur (position) i relation till de andra i kön för att ha en känsla för när det börjar bli dags att dra sig mot servicestället.

Parallellt med detta kan man anta att många verksamheter är ganska angelägna om att deras besökare ska tillbringa sin väntetid i deras närhet. Många besökare i lokalen innebär merförsäljning och får dessutom verksamheten att verka populär.

Vilka konkreta praktiska lärdomar tycker du att de som arbetar med att utveckla kösystem bör dra av ditt arbete?

Mitt arbete har inte nödvändigtvis ett generellt intresse för alla som arbetar med att utveckla kösystem, men jag tror att de som siktar mot att möjliggöra "köande på distans" kan ha nytta av designprinciperna som presenteras i "concluding concept". Där vidrör jag många av de faktorer som kan komma att spela roll om man försöker göra en kösituation mer flexibel. Som jag skriver i avhandlingen, tror jag att framtida kösystem kommer att handla om att visualisera kön i större utsträckning än vad som är vanligt idag. Med nuvarande system som bygger på könummer och displayer framme vid kassorna, synliggörs egentligen inte kön över huvud taget. På så sätt tvingas man som besökare att hålla koll på vilket nummer som är i tur - och har ganska liten möjlighet att intressera sig för annat under väntetiden. Vi är vana vid att det är så och därför reflekterar vi kanske inte så mycket över det - men det borde rimligen kunna hända mycket inom detta området framöver.

Tack Isa! Jag antar att den som vill veta mer gärna får kontakta dig direkt?

Absolut, det är bara att höra av sig till mig. Om någon har en kö-historia att dela med sig av fångar jag den gärna! Kanske gör jag en illustrerad sammanställning av en massa omöjliga och möjliga kösituationer snart. :-)

/Johan Berndtsson