— 3 min read

Linda Stenmark vill göra design mer inkluderande: "Stereotyper biter sig fast i designen"

Read 685 times

Linda Stenmark är Design Director och UX Strategist på inUse och hennes engagemang för att göra design mer inkluderande har alltid gått som en röd tråd i allt hon gör. Nyligen talade hon på en konferens om just detta under rubriken ”Warning! Stereotypes in design”.

Som en av sex Directors på inUse hoppas hon nu kunna tillföra nya perspektiv till gruppen. 

— Att vara med och bidra till kompetensutveckling ska bli väldigt spännande! Och frågan om hur vi ska prata om design utåt vill jag också driva. Hur kan vi på bästa sätt lyfta viktiga designfrågor? Till exempel faktumet att det finns olika stereotyper som biter sig fast i design och som vi många gånger utgår ifrån när det tas fram lösningar, vilket exkluderar många. Hur kan vi göra designprocessen bättre så att vi inkluderar fler perspektiv? 

Vad tänker du själv att det beror på att design många gånger utgår från stereotyper?

— Mycket handlar om omedvetenhet. Vi människor har massa bias, alltså massa förutfattade meningar och föreställningar om saker. Det måste vi ha för att klara av att tolka och sortera alla intryck, annars skulle varje grej bli helt omöjlig att ta beslut om. När vi är medvetna om vår bias kan vi parera det lättare och då blir slutresultatet mer inkluderande och bättre. Om vi istället låter stereotyper styra kan det lätt bli fel i slutändan. 

Hälsoapp missade kvinnans menstruation

Du ska i dagarna tala om just detta på STHLM Xperience conference 2021 under rubriken ”Warning! – Stereotypes in design”. Kan du ge något exempel på vad du kommer ta upp? 

— Ett exempel är när Apple lanserade sin hälsoapp 2014. Den skulle mäta ens hälsa på alla möjliga sätt men det fanns inte med att mäta/registrera menstruationen hos kvinnor. Det är ju den mest basala grejen för en kvinna att hålla koll på och något jag själv har gjort långt innan jag ens hade en telefon. Varför fanns inte det med i appen? Apple fick mycket feedback och kritik efter lanseringen och idag finns det med. Ett annat exempel är ansiktsigenkänning där kvinnor och mörka personer har svårare att bli igenkända och det visar också oftare fel i de fallen. Ansiktsigenkänning funkar idag bäst på vita män. Så vill vi inte ha det i ett samhälle där mångfald och jämlikhet värderas högt.

Hur kan design bli mer inkluderande?

— Tillgänglighetsfrågor i design är jätteviktigt för mig. Jag har alltid jobbat väldigt inkluderande och vill att det ska vara fler som kommer till tals och att vi är flera i designprocessen. Det är viktigt för mig att låta alla komma till tals vid ett möte till exempel, inte bara de som pratar först eller högst. Det är inte alltid så lätt eftersom vi instinktivt vill passa in och rätta oss i leden. Det handlar mycket om maktstrukturer och det behövs ett klimat där alla kan lita på varandra och en mötesledare som kan visa att det är ok att tycka olika. Jag har tidigare jobbat mycket med just frågor om hur man får människor att engagera sig och bli medvetna om vilka beslut de tar. Senast var jag på AMF-pension där jag var UX Lead. Man kan säga att jag var kundens ande i rummet och såg till att vi involverade kunden i designprocessen och jobbade för att kundmötet skulle bli mer enhetlig. 

Vad var det som lockade med inUse?

— Jag har alltid känt till inUse och tyckt att det varit ett starkt varumärke i UX-världen och haft väldigt höga tankar om företaget. Här finns proffsiga människor med en tydlig inriktning på design med människor i fokus. Förutom att det känns väldigt spännande att gå in som Director känns det häftigt att få vara en del av det här nätverket av alla designers på inUse. Så många kreativa, kompetenta kollegor som jag kan bolla saker med. 

Ansvar att belysa jämställdhet

Vad gillar du mest med ditt jobb?

— För mig känns det meningsfullt att jobba med att göra teknik användbar. Mycket teknik tas idag fortfarande fram för teknikens skull och grundar sig på val som utgår mer från teknik än från människorna som ska använda tjänsten eller produkten. Det jag gillar mest är att se till att det blir mer fokus på människorna och jag gillar att det är kreativt och analytiskt på samma gång. 

Allt som handlar om jämlikhet och jämställdhet har också alltid intresserat mig ur ett psykologiskt perspektiv. Ju fler som engagerar sig och visar vägen till ett mer jämlikt samhälle desto bättre är det. Eftersom jag verkar inom design och teknik känner jag ett ansvar att belysa dessa frågorna inom de här områdena.

Linda driver också instagramkontot @enkoppux där hon skriver om UX, designmetodik och användbarhet

Blir du nyfiken och vill veta mer om hur vi jobbar med dessa frågor på inUse? Kanske blir du också sugen på att jobba här? Just nu finns flera tjänster ute. Kolla in vilka här!