— 1 min read

Lösenordens dilemma

Read 227 times

Dilbert_om_lsenord_2 Säkerhetsfunktionerna är i sig själva en av säkerhetsbranschens största fiender. I förordet till min och Ingrids bok Användbarhet i praktiken hänvisar Rolf Molich till bildskärmar med med "lejonmanar" av gula Post-It-lappar.

Som människor är vi dåliga på att komma ihåg bokstavs- och sifferkombinationer som saknar mening för oss, och ju mer intrikata lösenordsreglerna blir, desto svårare blir det att hitta på meningsfulla lösenord.

Resultatet blir att vi skriver upp lösenorden istället. Vad innebär det för säkerheten? Utformningen av detta behörighetsskydd motarbetar den effekt det skall leda till.

PS. Dilbert-bilden är från Computer Sweden 2006-11-03. DS.