— 1 min read

Mall för effektkarta finns ute!

Read 22854 times

Nu – äntligen – finns den! Mallen som du kan utgå från när du ska göra din effektkarta.

En mall som också stöttar dig i att formulera ditt effektmål på ett tydligt sätt, att beskriva beteenden och användningsmål och kanske också att beskriva lösningens egenskaper istället för detaljerna. 

Du som arbetar i IllustratorSketchOmnigraffle eller Mind Manager kan ladda ned filen och använda den för att skapa din egen Effektkarta. Snart kommer samma stöd för dig som vill jobba i MindManager. Det är såklart också möjligt att skriva ut eller ladda ned PDF-versionen. aar du frågor eller tankar, posta dem i Facebook-gruppen eller direkt till mig.

Effektkarta®  och Effektstyrning®  är av inUse registrerade varumärken. Vi vill att så många som möjligt använder metoderna för att utveckla tjänster med fokus på nytta för användarna och utgivaren. Referera till inUse då du berättar om principerna bakom.  

Vill du lära dig ännu mer om Effektkartläggning? Kolla in våra kurser.


Mall i Sketch

Mall i Omnigraffle

Mall i PDF

Mall i Mind Manager