As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 1 min read

Mätbar design redan imorgon

Read 1435 times

Många investerar idag i design – kanske är din organisation en av dem som förstått vikten av god design? Men hur ser vi till att arbetet designers gör skapar nyttan som vi tänkt? 

Vi på inUse tror att all design går att mäta. Det är bara så vi säkerställer att den design som vi tar fram åstadkommer den förändring vi vill uppnå. Vare sig målet är nöjdare kunder, ökad konvertering eller en bättre arbetsmiljö så är det fullt möjligt för alla verksamheter att mäta. Det är så man ser till att nytta och effekter nås, både i nyutveckling och i arbetet med kontinuerliga förbättringar.

Den 11 september bjuder inUse in dig som vill lära dig att börja mäta design – reda imorgon. Lunchföreläsningen går igenom;

  • Hur man kan börja inkludera mätbarhet i sitt arbete
  • Hur man kan tänka kring mättal och vad man vill mäta.
  • Hur man kan börja i liten skala, se nyttan och skala upp efterhand.

Tomas Andersson på inUse som älskar att mäta, har arbetat som UX designer i 15 år och jobbat med organisationer som HM, Västtrafik, Göteborg stad, Jeppesen, Resfeber och Benify

– Det är viktigt att mäta effekterna av designförändringar då det är det enda sättet för oss som jobbar med en tjänst, produkt eller system att veta att vi faktiskt får ut den nyttan vi vill få ut, säger Tomas Andersson.

Hur har det hjälpt dig i projekt? 

 – Att jobba med mätbar design skapar ett tydligare ramverk i diskussionerna kring vad exempelvis en tjänst skall kunna göra och hur väl den skall kunna göra detta. Ofta efterfrågas funktionalitet och förbättringar internt inom ett företag och det är kanske den som kan göra mest väsen av sig som får igenom sina förslag först. Men genom att utgå från mätbara mål kan vi validera att problemen faktiskt existerar och om dom inte göra det (vilket inträffar relativt ofta) så kan vi fokusera vå energi på andra mer kritiska förbättringar.

Anmäl dig enkelt.