As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 2 min read

Mina 3 lärdomar om Design leadership

Read 2050 times

Johanna Bermlid hade i höstas nöjet att få delta i inUse Academys kurs i designledarskap lett av Linda Stenmark. I kursen fick hon lära sig definitionen av designledarskap, varför det är viktigt, och hur man kan förändra designarbetet i en organisation – inte illa för en endagskurs!

Kursledare Linda Stenmark (som till vardags jobbar som Design director på inUse) gav oss deltagare verktyg för att skapa en handlingsplan, tips och tricks, och resurser för att lära sig mer. Kursen erbjöd många lärdomar, och nedan listar jag de tre som fastnade mest hos mig.

Lärdom 1: Designledarskap är en förflyttning

Linda definierade designledarskap som förflyttningen från var en befinner sig nu till var en vill komma. En designledare kan föreställa sig ett bättre team, arbetsmiljö, och värld.

 Figur 1 Illustration inspirerad av Jared Spools föreläsning om UX-strategi (From Business to Buttons, 2022) 

Man måste alltså inte vara chef eller en annan typ av formell ledare för att kunna vara en designledare; så länge man har en idé eller vision för hur ens organisation skulle kunna arbeta mer designdrivet så kan man leda. En följare räcker för att man kan räknas som ledare.

Lärdom 2: Vikten av kommunikation och att våga leda

Denna lärdom låter kanske självklar, men för mig som lutar lite mer åt det timida hållet hade jag knappt alls tänkt på att även jag kan leda om jag bara vågar. På en tidigare arbetsplats stod jag plötsligt som den mest seniora designern i UX-teamet, men jag vågade aldrig riktigt ta tag i ledarrollen. Jag hade inte erfarenhet nog att vara UX-lead, men hade jag vågat att försöka leda teamet så gott jag kunnat så hade det haft en positiv påverkan på UX-arbetet i organisationen.

Jag är övertygad om att de allra flesta som jobbar med design är medvetna om hur viktigt det är att kommunicera, men likväl är det värt att upprepas. Jag anser mig vara bra på kommunikation, men många gånger under mitt arbetsliv hade jag med fördel kunnat kommunicera ännu mer än vad jag hade trott. Som Linda tipsade: ”Be a broken record”.

Lärdom 3: Fira framgångar

I slutet på dagen delade Linda med sig av 12 tips gällande designledarskap. Alla var värdefulla, men det var det sista tipset som fastnade mest för mig: Att inte glömma bort att fira framgångar. Jag skulle inte beskriva mig som en negativ person, men jag tenderar definitivt att fokusera på det som finns kvar att göra snarare än på det som har åstadkommits. Den enkla påminnelsen att ibland ta ett steg tillbaka och reflektera över hur långt man har kommit hjälpte mig att skifta mitt perspektiv lite. Man behöver inte heller fira med tårta och champagne varje gång; ibland kan det räcka med något litet som en kafferast med en kollega eller en promenad.

Slutsats

Jag kan varmt rekommendera kursen i designledarskap för alla som vill eller kan behöva leda designarbetet, för alla som vill förändra. Jag vet att jag tar med mig både ny kunskap och inspiration in till mitt nästa uppdrag.


Läs mer om kursen Design Leadership här.